Johns och mina slutord

Nedan text är ganska lång o krånglig så jag har försökt att lyfta fram o kommentera det väsentligaste om man vill skumma igenom. John påstås vara bror till James o då James var bror till Jesus så är de bröder allihopa? I denna text knallar han upp till ett berg lite putt då nån påstått att Jesus var en lögnare? Han frågar i luften varför Jesus skulle vara Messias o då öppnar sig enligt texten himlen. En ”gestalt kommer fram ur ljuset;
”– Varför är du rädd o tvivlar? Jag är Fadern, Modern o Sonen… här för att lära dig vad som är, varit o skall komma så du kan lära dina bröder o systrar ”monaden” (Monad kommer från  The Book od Dzyan och står för världs-själen i Kosmos och alltet ) Fadern, Gud av allt, det osynliga, oförstörbara ljuset som är mer än ”Gud” ALLT existerar i honom, för evigt i PERFEKTION.”
…Hon blev livmodern till allt. (symbol för Baphomet) ..hon är föregångare till dem alla. Hon ( ehh.. ??) är fadern, modern o den första människan, den helige anden, treenigheten, den trefaldigt mäktige, trefaldigt namngivna androgyna (extremt viktig info) o den evige eonen bland de osynliga o den förste (synliga ?) att komma fram på begäran av den första anden, detta är Barbelo, för att ge henne ”förkunskap”  på begäran av den osynlige..
”Hon” tror jag inte Rom gillar trots att de dyrkar heliga Maria mer än sonen? ”Hon” får förstås en son oxå, Kristus;
Hon begärde från den osynlige anden att ge henne kunskap .. När han gett henne det kom ”kunskapen” fram….. det var för hennes skull som han hade ”skapats ” Å hon begärde igen att ge henne oförstörbarhet ..  evigt liv o den osynlige godkände…  hon begärde sanning o den osynliga godkände… ”
Här blir det lite knepigt? Om HON är den helige anden som ”parat sig” med Fadern??
.. han tittade på Barbelo o rent ljus som omgav anden o med hans gnista blev havande .. hon gav fram en strimma av ljus ett barn av ”modern-fadern” som kommit fram. Det enda barnet, som föddes av fadern, det rena ljuset. ..Anden gladdes över ljuset som hade kommit fram .. av Barbelo (B). ..han ”utnämnde ”  den med sin godhet tills den blev perfekt…. Kristus glorifierade honom o Barbelo.. Å sinnet ville utföra en handling… anden fullföljde den helige autogenes (DNA? Creation?) Sin SON tillsammans med B. att han kan närvara det mäktiga o osynliga.
Den första A o den helige autogenes, Kristus som han förärat med en mäktig röst. ..kom fram genom förtanken. K placerades framför med sanning över allt o han gav honom auktoritet o sanningen.. att han må veta allt som har kallats vid namn. För det namnet kommer nämnas till de som är värdiga av det.
från ljuset som är Kristus o den oförstörbara genom gåvan av A o de 4 ljusen som kom fram från den gudomliga DNA han förväntar att den mäktiga när-vara honom o de är vilja, tanke o liv. o de fyra krafterna är förståelse,  grace , uppfattning o försyn. grace kommer från Armosel den första ängeln.. 3 andra eoner med denna eon..
De 12 eonerna som gavs sonen av den mäktige. via viljan av  A o de tillhör Kristus…Kristus är agent för den helige A att utföra… Genom uppenbarelse av viljan från den osynliga A o K så skapades den första människan den första uppenbarelsen o sanningen ”Pigura Adamas ” o placerade honom över den förste eoenen med den mäktiga o Krist. Genom det första ljuset Armosel o med honom är hans krafter o den osynliga gav honom en osynlig oövervinnerlig makt o han talade o hyllade o glorifierade den helige A…
Han placerade sin son Set över den 2 a eonen i närvaro av de 2a ljuset. I den 3e eonen säden av Set. .. i den 4e själarna för de som inte känner till Pleroma  o gjorde bot på en gång…
Här har vi en beskrivning hur krafterna och människans egenskaper skapas samt att K är en agent för anden. De skapar den första människan Adamas med dessa såvitt jag förstår. Jag förstår vidare att den fjärde eonen som ”alla vill till” som ska vara en ” uppgradering” inte är ett särskilt bra ställe? En eon har jag svårt att tänka mig är skilt från en dimension eller himmel? Om vi är i den tredje så får säden av Set se till att skärpa sig lite? Deras ”lösning” för hur vi ska nå ”frälsning” eller upplysing verkar rent ut sagt helt sinnesjuk. Att låta en bunt satanister härja fritt på jorden för att fullfölja alla profetior i bibeln samt verka för att jorden ska vara ett rent helvete så Messias måste komma är inget annat än rent vansinne. De har lyckats väl att få jorden att bli ett rent helvete för väldigt många. Robert Stanley anser ju oxå att vår lilla master har blivit traumatiserad och/eller infekterad av typ svart materia som är en destruktiv kraft likt amatör-parasiter som tar död på sitt värd-djur istället för att suga kraften ur det i lagom doser så de inte behöver byta djur.
De stackars själar som inte vill bättra sig skickas som sagt till fjärde, så vi vi bör alla be om förlåtelse o ångra det vi gjort fel o göra bot, om vi vill ha en chans att hamna på rätt ställe?
Nedan har vi Sophia som i ett annat gospel jämställs med Jesus. Men det betyder bara visdom. Thoth o Anzu minns du? Hon föder en tanke av sig själv o utan att ha checkat med högsta hönset. Sen är karusellen igång. En liten reptil med ansikte av ett lejon o röda ögon förpestar livet för alla i detta solsystem…  Yaldabaoth har vi redan pratat om i tidigare kapitel som kanditat för antikrist. Han förvisas till  ett ljusmolm så ingen ska märka nåt? Tankarna till solen går inte att komma ifrån? I texten nedan namnges dock att Caine är kopplad till solen?
Sophia av Epinoia som är en EON födde fram en tanke av henne själv. Hon ville föra fram en liknelse av henne själv. Utan godkännande av A o hennes ”consort” o betänkande  .. Då hon gjort detta kom.. från henne .. en lejon-hövdad reptil. Ögonen var som blixtrande eldar. Hon sköt det ifrån sig på ett ställe de odödliga inte kunde se då hon skapat det i ignorans o omgav det med ett lysande moln.. tron i mitten av det så ingen skulle se utom den helige Anden (A) Hon kallade honom Yaldaboth som tog en stor kraft/makt från sin mor.
Yaldaboth tog sig bort från henne… blev stark o skapade för sig själv andra eoner med flamman av den lysande elden som existerar än. Den första var Athoth ”the reaper” , andra Harmas, ögat av avund., 3 e Kalila-Oumbri, 4e Yabel, . 5e Adonaiou som kallas Sabaoth., Den 6e Cain som vi kallar solen, 7e Abel. 8e Abrisene. 9es Yobel. 10e är Armoupieel, 11e Melceir-Adonein. , 12e Belias som regerar över Hades.
Han är definitivt inte overksam o placerar sig själv som herre efter att ha skapat våra planeter o himlar?
Sedan placerade han 7 kungar -över de 7 himlarna o 5 över ”avgrunden så de må regera. Å de delade hans eld med dem, men inte krafterna han tagit av sin mor i kraften av ljuset för han är mörkret o okunskap. När ljuset blandades med mörkret började det lysa och ljuset mörknade så det blev varken eller o skumt. Nu har Archon som är svag tre namn. Yaldabaoth, Saklas o Samuel (guden som glömde) Å han sa ” Jag är gud o det finns ingen annan Gud jömte mig” för han är okunnig om sin styrka han fått…
Archons skapade 7 krafter för sig själva o de 6 änglar för varje tills de blev 365. .. Athoth, med fåransikte, Eloaiou.. åsna..Astaphaios hyena’, Yao ormen med 7 huven (Den som nämns i bibeln?) Sabaoth, drake , Adonin apa, Sabbede med lysande brinnande ansiite …men Yaltabaoth hade många ansikten så han kunde anta ett för varv o en som han ville när han var bland de högsta änglarna, seraferna. Han delade  sin eld med dem o blev därför deras herre (Lord) Bael? Han kallade sig Gud pga ljuset Glory (glorian?) han fått från sin mor. Å han underkastade sig inte från vart han kom. När han talade skedde så.
… skapade dem i enlighet med de första oförstörbara då han fått kraften o likheten med Kosmos. När han såg skapelsen o änglarna i kring sa han ”Jag är en svartsjuk Gud, det finns ingen annan jämte mig” (som Yhve)
.. modern vanka av o an.. medveten om .. hennes avtagande ljus. Hon blev mörk för att hennes consort inte godkänt. Å den arroganta som tog kraft av sin mor förstod inte att det fanns andra krafter..när han såg mängden av änglar satte han sig själv högst.
Modern ångrade sig med gråt som hördes i hela universum å de hyllade jungfruanden. Å han samtyckte o  ”hällde ” universum över henne för att rätta.. o hon togs till eon ovanför sin son…
en röst kom fram ovanför eonerna : ” Människan existerar o dess son..  ” the holy and perfect Mother -Father..foreknowledge.. invisible one who is the Father of the all .. the first Man. For he revealed his likeness in a human form.”  hela eonen o avgrunden  av chef archonen skakade, å grund , å vattnet ovan materian,
– kom, låt oss skapa en man.. vårt utseende..kan bli en kraft av ”ljus” för oss..  sa Yaldaboth o de skapade Adam efter den första perfekta människan.
sju hade makt över detta : Michael, Ouriel, Asmenedas, Saphasatoel, Aarmouriam, Richram, Amiorps…. (sen nämns en massa demoner)
.. hetta, kyla, torrhet o fukt  styrs av demoner i kroppen..  Ephememphi, nöje , Yoko, åtrå, Nenentophni, sorg, Blaomen, rädsla .. o moderm ” Aesthesis-Ouch-Epi-Ptoe…
från sorg kom avund, svartsjuka , nöd, oro, smärta, sorg. Från nöje mycket elakheter o dum stolthet.  Från åtrå; ilska, vrede, bitterhet mm . Från rädsla ; fruktan, ångest , skam.. fler..i Zoroasters bok.
Modern ville ta tillbaka makten hon givit Yaldaboth o bad Modern-Fadern av Allt .. skickade.. de fem ljusen ner på Ys demoner som rådde dem att ta fram kraften från modern som fanns i deras skapelse ADAM. De sa till Yaltabaoth, ”blås ngt i hans ansikte av din ande så kommer hans kropp uppstå.. .’ Å han blåste den kraft han fått av sin mors själ i Adam.. som blev stark o lysande…  då gick kraften över till Adam. I denna stund blev resten av  krafterna avundsjuka ..givit sina krafter tll Adam o hans intelligens var större än deras o Yaldaboth.  När de såg att han var fri från orättfärdighet med större krafter slängde de ner honom i den lägsta dimensionen .
.. Moder-Fadern skickade .. Sophai Epionia -som kom ur honom som kallades livet . . Hon hjälpte honom att bygga sin storhet o lärde honom ursprunget till hans själ … Sophia gömdes i Adam så Archons inte skulle se henne o rätta felet från modern.
Å mannen kom fram pga ljuset i honom. Hans tänkande var överlägset ..Archons rådslog med sina demoner. De tog eld, vind o vatten o blandade med de 4 farliga vindarna o orsakade tumult. De tog Adam till skuggan av döden för att kunna forma om  honom från jorden, vattnet o vinden o anden som finns i materian som är ignoransen av mörker o begär…
Archons placerade honom i paradiset o sa ” Ät, det som finns för deras lyx är lurendrejeri o bitter o skönheten depraverad, deras träd gudlösa med giftig dödlig frukt o deras löften död… jag skall lära dig mysteriet av deras liv, som är planen de gjort tillsammans.. som är liknelsen av deras själ.  Roten av detta träd är bitter o grenarna döden, dess skugga hat o bedrägeri i löven o dess blommor essensen av ondska, frukten död o begäret dess frö o gror i mörkret … De som smakar hamnar i Hades i mörkret.
Men vad de kallar Kunskapens träd av gott o ont, som är Epinoia av ljuset, de ställde sig framför så Adam inte skulle titta upp o märka sin märka sin storhet o upptäcka skamligheten i  nakenhet.  Det var jag som såg till att de åt.
Å jag sa till Frälsaren;
–  Herre , var det inte ormen som lärde Adam att äta? Han log o sa
– Ormen lärde dem älska,  lust o förstörelse så att han kunde komma till nytta för honom. Adam visste att han var olydig  tack vare EPINOA i honom som gjorde honom skarpare i tanken än högste Archon.  Han ville ha tillbaka makten han gett honom o omgav honom i glömska.
– Vad är glömska?
– Det är inte som Moses skrev ..  ’He put him to sleep’ (Gn 2:21), men det var i hans uppfattning, för han sa oxå genom Profeten ”Jag ska göra deras hjärta tunga så de inte ser.  Då gömde sig Ljuset av Epinoia i Adam , Yalda-both ville ta det..hon kunde inte fångas . så han tog en del av SIN makt ur honom o gjorde en annan varelse, kvinnan .. med likheten av Epinoia . ..tog delen som han tagit från kraften av mannen till kvinnan, inte revbenet som Moses sa.
Adam såg kvinnan bredvid honom o i denna stund trädde den lysande Epinoia fram o lyfte slöjan från hans sinne.. kände igen sin spegelbild o sa ” detta är verkligen ”ben från mina ben o kött av mitt kött . ” Därför ska mannen lämna sina föräldrar o ty sig till sin maka så de båda bli ett ..
..Sophia kom ner .. fixa bristen.  kallades hon livet, modern av det levande.. via henne fick de den perfekta förkunskapen. Jag dök upp som en örn i kunskapens träd.. så att jag skulle väcka dem ur deras sömn..
När Y märkte att de drog sig bort från honom förbannade han jorden. Han fann kvinnan ”förbereda sig” för mannen… fast han inte visste mysteriet som hade kommit genom det heliga påbudet.  Å de var rädda att anklaga honom å han visade änglarna okunskapen i honom å slängde ut dem ur paradiset å klädde dem i glåmigt mörker..han såg den lysande EPINOA i oskulden bred-vid Adam.. .
Yaldaboth förförde Eva o fick två söner, orättfördige Eloim med björn-ansiktet rättfärdige Yhve med kattansikte…Deras namn.. Caine o Abel med avsikt att lura o förföra ..  Han satte dem att styra o när Adam kände igen förkunskapen fick han Seth i enlighet med rasen av eons. Modern sände oxå ner sin ande o en kopia av dem från Pleroma ..  hon förbereder en plats för eonerna som ska komma ner. Han försökte få dem att glömma var de kom ifrån …
– Herre, kommer alla själar föras säkert till det rena ljuset?
– ..”Spirit of Life”  kommer rädda de som är värdiga att renas från all ondska .. då har de ingen annan bry o kan slippa ilska, hat, avundsjuka, svartsjuka, begär o girighet. De påverkas inte av något utom att vara i sin kropp som de bär medans de väntar på tiden för när de ska träffa dem som ska motta den. Så är de värdiga av det eviga odödliga livet o kallet. För de uthärdar allt så de må avsluta den goda striden.
– Herre,  de själar som inte gjorde detta arbete kommer de att vägras?
– Om anden nedstigit i dem så kommer de räddas å de kommer ändras till det bättre. Kraften kommer ner i varje man för utan den kan ingen stå.  Efter de fötts o livsanden ökar o krafterna stärker deras själ så kan ingen leda dem vilse med onda gärningar, men de som fått mot-anden nedstigen dras till honom o kommer förledas.
–  Vart kommer dessa själar gå efter de kommit ur sin kropp?
-Deras själ kommer bli starkare än motanden så den flyr från ondskan via intervention från den omutbara, den är räddad o kommer upp till resten av eonerna.
– Herre, de som vet vart de hör hemma, vart kommer deras själar?
– I dem har den avskyvärda anden fått styrka när de gick vilse. Han tynger själen o drar dem till onda gärningar o kastar dem ner till glömska… kommer till de som ansvarade för deras födelse som kommer binda dem i kedjor o kasta dem i fängelse o stanna hos dem tills de är befriade ..o får kunskap, om den blir perfekt blir den räddad.
-hur kan själen återvända till naturen av dess moder eller till en människa?
– du är begåvad för du har förstått.  Själen är gjord för att följa en annan då livsanden finns i den. Den är räddad genom den.  Den blir inte lagd i en annan kropp.
De som inte visste o vände bort?  Vart kommer deras själar?
– till stället för fattiga själar där det inte finns någon botgöring.  Där kommer de som förolämpat den helige anden straffas o torteras i evighet.
– Varifrån kommer motanden?
– Moder-Fadern som är generös med nåd, den heliga anden på alla sätt , den som är förlåtande o sympatiserar med dig , dvs Epinoia av förkunskapen av ljuset, hen reste upp av avkomman av den perfekta rasen o dess dess tänkande o det eviga ljuset i mannen. När chef Archonen förstod det så ville han ta deras tanke..  han gjorde en plan med sina auktoriteter, sina krafter o till-sammans våldtog (min tolkning av adultry här )  de Sophia o ett bittert öde blev till med dem som är den sista av ”bytbara” band. Den är starkare…  från detta öde kom varje synd, orättvisa o hädelse o kedjan av glömska o ignorans stora synder o rädslor..  hela skapelsen blind så att de inte skulle känna Gud .. o pga  kedjan av glömska gömdes deras synder, för de är bundna med mätningar av tiden sedan ödet är herre över allting.
Chefs-archonen ångrade allt som kommit via honom o planerade en synda-flod på människorna. Men storheten av ljuset informerade Noah som berättade för alla.. men de som var främlingar lyssnade inte.. de andra gömde sig i ett lysande moln .. Noah förstod sin storhet o hon som var ljuset var med dem o sken på dem då han hade kastat mörker över hela jorden.  Han gjorde en plan med sina krafter o skickade sina demoner till kvinnorna för nöje o befruktning. Först lyckades det inte o de skapade en motande som liknade anden som nedstigit så de kunde förorena själarna genom den. Demonerna ändrade sitt utseende inför döttrarna o fyllde dem med mörkrets ande som de mixat med ondska. De kom med guld, silver, koppar o gåvor o styrde folk till stora svårigheter med förledande.  De blev gamla utan att ha haft nöje. De dog utan ha funnit sanningen o Gud. Således blev hela skapelsen förslavad för evigt från grunden tills nu…  De tog kvinnor o fick barn ur mörkret av deras ande. De stängde sina hjärtan genom motanden..
– Jag , ” den Perfekte ” Pronoia of the all” .. gick till.. mörkret o uthärdade … Jag gömde mig o de kände inte igen mig. Jag återvände en andra gång ..  till mitten av mörkret o insidan av dödsriket för jag försökte fullfölja min uppgift.  Grunden av kaos skakade så att de skulle falla ner o kanske förgöra dem.. Sedan återvände jag till ljuset igen så de kunde förstöras innan tiden..
Jag återvände en 3e gång ..mörkret o insidan av Hades.  Jag fyllde mitt ansikte med ljuset av deras eon gick in i fängelset av deras kropp o sa; ” Han som hör låt honom vakna från sin djupa sömn ” Han grät bittra tårar sa: ”vem är det som ropar mitt namn när jag är i kedjor o ger mig hopp?  Jag svarade;
”  Jag är Pronoia av det rena ljuset,  jag är tanken av jungfruanden som höjde dig till den ärbara platsen.  Res upp o .. följ dina rötter, som är jag, den förlåtande  o var på din vakt mot de dåliga demonerna av kaoset  o de som försöker snärja dig o var vaksam mot den djupa sömnen ..”
– Nu skall jag gå upp till den perfekta eonen . .. o berätta allt så du kan skriva ner det o i hemlighet berätta till dina medmänniskor, för detta är mysteriet av människan ..  Förbannad vare den som byter detta för en gåva , mat eller dryck aller annat…o han försvann  varpå jag, John berättade för apostlarna vad Frälsaren sagt.”
Den sista biten här är inte helt enkel att förstå o står i strid med andra tenter. Att de som syndat ska torteras i evighet känns som en konstruktion för någon som hittat på detta ur sin fantasi snarare än nedtecknat från en ”uppenbarelse” av Kristus?
Återigen har vi texter som motsäger varandra. Att Vatikanen anser dessa texter satanistiska är ju inte svårt att förstå? Vi har alltså en skapare av alltet med sin mistress som fixar Kristus.. o sen blir det lite kajko o en rånare kapar hela skiten? Sedan ska vi på något sätt förstå att vi ber till bedragare och är styrda av demoner om vi vill hamna på rätt ställe? Vi får ej heller glömma att både bedragare och deras demoner styr i princip hela vår omvärld och även kan infektera våra tankar o sinne? Vi kan köpa en trisslott allihop tycker jag? Utsikten för både oss, planeten o hela universum ser inte särskilt ljus ut? Hade någon haft någon makt överhuvudtaget hade det aldrig sett ut så här från första början.
Jag håller med en del filosofer som spekulerat över Teodicé problemet.  Det är verkligen ingen slump att vare sig våra liv eller universum ser ut som det gör. Ingenting är en slump. Bara ”lite skit bakom spakarna” som min vän alltid sa. För den uppfattningen hoppas jag ni förstår vilken ”uppvaktning” jag fått under denna process till insikt? Jag kommer aldrig låta mig förledas av players o ”magicians” som ljuger så fort de öppnar munnen. Jag kommer alltid kämpa för ljuset och det goda. Avsikten är ofta att knäcka hjärta o själ så man kommer krypande på sin bara knän o ber om nåd o förlåtelse för alla sina misstag som människa. Det ska man inte behöva. Det är som att piska kärlek in i en häst eller ett husdjur. Har aldrig fungerat och kommer aldrig att göra.
Vissa menar att man måste gå igenom helvetet för att nå insikt o komma till ”himlen”? Det kan ligga något i det men jag är inte helt säker?  Det är alltid de goda på denna planeten som plågas svårast. De onda åker räk-macka. Just den anledningen styrker att vi styrs av antikrist som påstått ovan. Såklart styr hen Vatikanen o därav är alla motståndare satanister. Börjar bli rätt less på alla etiketter. Det finns egentligen bara kärlek eller rädsla som min bortgångne gode vän Jackie Bergman[1] skrev en bok om.
Jackie fick lägligt nog cancer trots att han var relativt ung o hälsosam, när han redan för drygt tio år sean började föreläsa om bankmaffians monopol att ta ränta på pengar de inte har. Han menade att världens monetära system var höjden av bedrägeri. Om jag har tusen kronor och lånar i luften ut tio tusen som inte finns kan jag tjäna rätt bra på det. Jag tjänar ännu mer om jag går i konkurs och låter småsparare o skattebetalare stå för notan av alla bortspekulerade pengar JAG får tillbaka men DU inte ser röken av.
Ronald Bernard som jag nämnt instämmer i bedrägeriet. Det finns inga som står över IBS. De stiftar sina egna lagar. ALLA länder sitter i deras knän o klor. Vill man veta den handfull som inte gör det kan man slå upp oroshärdar på jorden eller öppna fönstret och känna lukten av brand, bomber o lik? De är samma länder.
Lars Bern har skrivit en mängd bra böcker och artiklar om vårt samhälle av idag och även om pillerindustrins fejkade försök att ”bota cancer”. Som fd ordförande i cancerfonden tycker jag att han borde ha en susning om vad han pratar om? Den andra boken jag skrev, Kost & kunskap för hälsa och harmoni går in mer i det. Man kan läsa mellan raderna att jag förstått att de som kontrollerar bolagen idag på något sätt är involverade i större eller mindre grad i organiserad brottslighet. EU, FN och Nato eller PESCO är inte vad folk tror. De är bara en front för att bedriva utnyttjandet av människor som boskap vidare, under täck-manteln att vara frälsare fast det är tvärtom. De samlar in pengar som de finansierar terror, destabiliserar regeringar och skapar krig mellan nationer,  inbördes-krig, eller världskrig. Robert David Steele påpekar det ofta att NATO baserna används för att smuggla droger, vapen, guld, pengar och barn för sex- och organhandeln.
Kate Griggs, fru till en av de högsta generalerna bekräftar detta. Hon berättade tidigt hur militären användes som soldater för maffians ändamål när hennes man helt sonika försvann.  Gränsen om vilka som var maffian och militären suddades definitivt ut. De föreföll vara samma sak under intervjun?  Drogförsäljningens pengar tvättades vita i vapen-affärer.  Citat från videointervju ”Illuminati wife tells all ”  som är fyra timmar lång;
 ..The Bosnian War .. Drug money to pay for the brand new weapons.. the Bosnia bisarre, this is the reason we had war in Bosnia, it was simply a stage to train assasins, to be a market for brand new weapons, to be a market, so the drugmoney can be used. The army runs the whole show. Its totally run by the army. CIA is a bogus… its training commands.. its NATO in shape . Supreme headquarters , allied powers started by Eisenhower. Its a totally independent corporation. Its main function is to sell weapons and laundry money…”
Alla som låter rädslan ta över öppnar upp för onda krafter. Det spelar egentligen ingen roll alls vad de heter. Så länge man väljer K Ä R L E K som sin gud o sin uppgift så borde man vara på den säkra sidan? Att hylla fel namn är att ge sin makt till denne. Jag väljer kärlek. Vad väljer du?
Sök på rädsla eller kärlek av Jackie Bergman på nätet