Pyramid & sarkofagtexterna

Vi börjar nu närma oss pudelns kärna om vilka som styr o varför om man nu tror på detta bokstavligt. Det gjorde de förr och de gör de definitivt i de hemliga sällskapen vi kommer till snart. Att det fanns gud(ar) änglar, andar o demoner som ofta plågade de levande var helt självklart. Att Farao som ansågs var Ra /Re inkarnerad skulle skyddas på sin färd till efterlivet var superviktigt. Han utsattes på vägen ( i Halls of Amenti) för hårda prov. Hans uppgift här på jorden var att vara herde för folket o uppfostra dem hur man respekterade gudarna o livet. Epitetet herde har följt med även i bibelns texter som ju är bearbetningar av de sumeriska. [1]

Om Farao lyckades sprida kunskap, respekt o kärlek samt motstånd för för frestelser som girighet, lusta etc kunde även vanliga “dödliga” människor ges möjlighet att invigas i “mysterierna” vilket alla gånger Jesus blev av sin farbror [2]  De fick inte vara högmodiga, fåfänga eller arroganta [3]  för då straffades de. Man skulle förstå att kroppen enbart var ett kärl för själen som skulle leva för evigt. Prioriet var alltså att skapa en perfekt själ, delvis genom erfarenhet av lidande om undertecknad förstått rätt. Att läsa sig till lidande är inget som fungerar. Vishet skapas enbart av erfarenhet.

De ca 4 400 år gamla sarkofag-texterna var till för att skydda faraos kvarlevor o hjälpa honom till himlen o återuppstå.

” Portvakten kommer till dig, han tar din hand.. till himlen, till din fader Geb. Han gläds vid din ankomst, ger dig sina händer, Kysser dig, smeker dig, Ställer dig inför andarna, de oförgängliga stjärnorna … De dolda dyrkar dig, De mäktiga omger dig, de vakande väntar på dig.. ”[4]

Hell dig, dotter av Anubis, över luckorna i himlen, Thoths kamrat framför stegens räcke, öppna Unas väg, låt Unas passera! .. Om du misslyckas att färja Unas, kommer han ta ett språng o sitta på Thots vinge, som kommer färja Unas till andra sidan! ”[5]

Pyramidtexterna fokuserar på himlalivet medans sarkofagtexterna på efterlivet där Osiris styr i Duat. Nytt är att alla ska dömas av Osiris, inte bara kungar då de (vi) anses ha nått själslig mognad.  Balans o ritualer som i Thots Book of the Dead är viktigt för skydd o välsignelse så själen o hjärtat (ba o akh) kan korsa(!)[6]/ transformeras  säkert till andra sidan.  Sen beskrivs efterlivet i land of the dead.

text 1130 från RA (Re);

Lev o kom i fred! Jag upprepar för dig goda gärningar som mitt hjärta gjort för mig från visdomen i ryggraden (serpent -coil) för att tysta min strävan.  Jag gjorde de fyra vindarna så att varje man kan andas i sin tid .. Jag gjorde syndafloden så de ödmjuka kunde bli som de stora .. Jag gjorde alla män lika o beordrade EJ att de skulle göra orätt. Det är deras hjärtan som inte lyssnar på vad jag säger. Jag har skapat gudarna från mitt svett och människorna från mina ögons tårar.”

Coffin text 1031;
Jag skall segla i min ”båt”. Jag är herren över evigheten i korsbandet över himlen. Jag är inte rädd i min ”kropp”. Hu o Hike har kastat bort den elake. Jag skall se dig i ljusets land. Jag skall bo där. Gör plats för mig så du kan träffa Nun o Amun. För jag är Akh som passerar vakterna, utrustad att effektivt öppna hans portal! Den som kan denna besvärjelse kommer vara som RA i östhimlen o Osiris i nedervärlden. Han kommer gå ner till cirkeln av eld utan att förgås av dess flammor.

The Book of Two Ways är förlagan för Book of the Dead  detaljerat med kartor o vägar delade av ”lake of fire” som leder till ”den goda sidan”.

I Kannibal-hymnen beskrivs Unas som en värsting. Symbolisk kannibalism finns oxå i Dionysian mysteries. Likheterna mellan Deo (gud) Neu (ny) Zeus (fadern) och i princip alla namn vi varit inne på med ”Guds son” är för många att vara en slump. Om det är Sophia’s son eller Atoms är en bra fråga?

”En gud som lever på sina fäder, som livnär sig på sina mödrar .. Unas är himlens tjur[7], rasar i sitt hjärta,, lever på gudarnas väsen äter deras inälvor.. När de kommer med sina kroppar fulla av magi, från flammornas ö… ”

Är det  ”Prinsen av Jorden” (Lucifer – the morning star) som ”styr” vår värld som är Unis? Vem är dotter av Anubis?

Benen av helvetets hundar skakar, vakterna är tysta när de ser Kung Unis stiga som själ, som en Gud som lever på sina fäder, livnär sig av sina mödrar. Kung Unis är Visdomens mästare vars mor inte vet hans namn. Hans ära är i skyn. Hans storhet i horisonten, som sin far Atoms som alstrade honom. När han gjorde det var han starkare än honom. King Unis är den som äter män o lever av gudar, herre av budbärare som skickar hans bud. Det är ”Grasper of Forelocks” (?) som binder dem för Kung Unis. Det är Ormens smarta huvud som vaktar dem åt honom o stöter ifrån dem … Det är han som är ovan träden o fångar in dem . Det är straffare av alla onda som hugger ner dem åt Unis.. Han tar ut deras inälvor. Han är en budbärare som Unis sänder för att straffa. Shesmu skär upp dem o kokar dem i kvällsgrytan. Unis äter deras charm o slukar själarna av ” the glorious” . Deras Great ones är för hans frukost, De mellan hans middag, deras små för hans kvällsmål. Deras gamla män o kvinnor använder han för rökelse till elden. Det är de mäktiga i norr på himlen som tänder elden till grytorna med dem, med benen av deras äldsta som bränsle. Archons i skyn snurrar runt Unis till hans tjänst. Grytorna förnyas åt honom med benen av deras kvinnor. Han har omringat de två himlarna, runt de två regionerna. Unis är den Store mäktige som övermäktigar de (andra) mäktiga (gudarna). De som står i hans väg slukar han. Skyddet av Unis är före alla nobla (döda) som hänger i horisonten. Unis är en gud, äldre än de äldsta. Tusentals vänder sig till honom. Hundratals offras till honom. Utnämningen av Den Store är given honom av Orion, [8]fader av gudar. Unis har stigit upp igen på himlen, lysande som herre över horisonten.[9] Han har tagit gudarnas hjärtan; ätit de röda, svalt de gröna, ätit sig mätt på deras organ. Han ör nöjd, närd på deras hjärtan o charm .. i hans mage ..
Digniteterna tas inte från honom. Han har svalt kunskapen av varje gud, hans livstid evigheten. Han har inga begränsningar, om han önskar gör han så, om inte, gör han inte. Han hänger i horisonten för evigt  .. deras gudars själar är i hans mage. Han är större än de, deras själ är med honom.”[10]


  1. Bl a De tio budorden som bygger på Hammurabis code som byggde sina på egyptiska Maatś
  2. ( i de dolda sällskapen-Illuminati)
  3. (de sju dödssynderna)
  4. I Pyramidtexterna står att Unas o hans föräldrar kom från Heliopolis där Unas föddes (re-inkarnerades?) vilket får mig att undra om det kan vara Ptolomey Soter?   De beskriver sen olika sätt för farao att nå himlen där ett är att klättra uppför en stege . Jmf Jakobs stege o gärna Stairway to heaven)

  5. yttrande 304
  6. korset symboliserar inte bara Atlantis
  7. jmf Sumer där tjuren är Enlil och kon hans fru.
  8. (Zeus/Jupiter)
  9. solen RE /RA alla gånger
  10.   From http://www.experience-ancient-egypt.com/egyptian-religion-mythology/ancient-egyptian-mythology/pyramid-texts-cannibal-hymn.