Skapelseberättelsen *

https://www.wattpad.com/683728648-boken-om-livet-skapelsen-enligt-origin-of-worlds

On the origin of the world är en text som grävts fram 1945 o ger en annan version av vår skapelse o sätter Yaldabaoth/ Demiurge i center som skapare av världen  (o solen o månen tror jag också det var).  Nedan översatta text i fetstil  är inte helt ordagrann o något komprimerad från länken  ovan :

” När man ser att alla gudarna av denna världen o människan säger att ingenting existerade innan kaos .. skall jag visa att de har fel,  därför att de inte kände till ursprunget  till ”Kaoset” ..ett slags mörker från en skugga som ..existerade innan kaoset. Efter .. odödliga varelser hade utvecklats ur det oändliga kom en liknelse från Pistis som kallades Sofia.. 

Hon utövade sin fria vilja och blev en produkt som liknande det Första ljuset , omedelbart så manifesterade hennes vilja sig själv en liknelse av himlen.  Det var mellan de odödliga o de som kom efter den som Sofia fungerade som slöjan som delade mänskligheten från det ”Ovan”  (här tolkar jag Sofia som vår atmosfär )

Nu har eoen av sanning ingen skugga då det oändliga ljuset är överallt inuti, men dess utsida är skugga som av många kallats ”mörkret”. Från den kom en kraft som verkade över mörkret … från den kom all slags gudomlighet upp med alltet så att skugga är föregångare till det första.. det var inuti ” vattnet ” ( rymden /atmosfören, min tolkning) skuggan uppstod från nämnda PISTIS. 

Skuggan uppfattade då att ngt var mäktigare än den o blev avundsjuk.  Sedan dess är avundsjuka principen i eonerna. Som skuggan kom avundsjukan från vattnet o nåt slängdes i kaoset som en kvinna som föder barn o sen dess har vattnet funnits..  materia bildades ur skuggan o blev en del av det.  

Då uppenbarade sig Pistis över materian i kaoset som förvisats som ett aborterat foster då det saknade själ.  Allt var oändligt mörker o vatten, när hon såg detta blev hon bekymrad vilket orsakade rädsla som rusade till henne i kaoset. Hon vände sig mot det o blåste i dess ansikte.. 

And when Pistis Sophia desired to cause the thing that had no spirit to be formed into a likeness and to rule over matter and over all her forces, there appeared for the first time a ruler, out of the waters, lion-like in appearance, androgynous, having great authority within him, and ignorant of whence he had come into being. Now when Pistis Sophia saw him moving about in the depth of the waters, she said to him, ”Child, pass through to here,” whose equivalent is ’yalda baoth’.  När hon önskade att det utan själ skulle styra över alla hennes krafter, uppstod en androgyn lejonlik härskare ur vattnet med stor auktoritet, okunnig om vart han kom ifrån. .. De perfekta kallar honom Ariel då han var som ett lejon. När han blev härskare över materian drog Pistis Sophia sig tillbaka till ljuset...  han trodde han var ensam härskare. .  en ande kom fram..  Y delade vattnet från land..  som han kallade jorden o skapade himlen som plats för sig själv… 

..med verbal expression skapade han tre androgyna ”söner”… Yao… Eloai.. Astaphaios ..  

Sju krafter uppenbarade sig i kaoset efter S önskan så att de kunde styra till slutet, androgyna med maskulina o (feminina) namn;   yaos (Lordship)  Sabaoth (Deity) Adonais (Kingship)   Elaios (Jealousy)  Oraios (Wealth)    Astaphaios (Sophia) , se effekterna i  Archangelic (Book) of the Prophet Moses,  o Book of Noraia.

Nu har föräldern Y,  sedan han fick stor auktoritet skapat himlar för sin avkomma med vackra platser att vara i. I varje himmel skapade han stor ”glory” med tempel, slott,  vagnar o jungfrur där de kuna sitta på sin tron.. med en arme av gudar, herrar o änglar som kunde serva. En redogörelse för detta kan du hitta i Account of Oraia (länk) 

And they were completed from this heaven to as far up as the sixth heaven, namely that of Sophia. The heaven and his earth were destroyed by the troublemaker that was below them all. And the six heavens shook violently; for the forces of chaos knew who it was that had destroyed the heaven that was below them. And when Pistis knew about the breakage resulting from the disturbance, she sent forth her breath and bound him and cast him down into Tartaros. Since that day, the heaven, along with its earth, has consolidated itself through Sophia the daughter of Yaldabaoth, she who is below them all..  Å de var kompletta från denna himmel ända upp till Sophia 6e. Himlen o hans jord förstördes av trubbelmakare under dem alla. Den 6e himlen skakade kraftigt då krafterna va kaoset visste vilka de var. .. när Pistis fick veta sände hon sitt andetag o skickade ner honom till Tartarus. Sen denna dag har himlen med jorden konsoliderat sig genom Sophia, dottern till Yaldabaoth (??) hon som är under dem alla(?) 

Now when the heavens had consolidated themselves along with their forces and all their administration, the prime parent became insolent. And he was honored by all the army of angels. And all the gods and their angels gave blessing and honor to him. And for his part, he was delighted and continually boasted, saying to them, ”I have no need of anyone.” He said, ”It is I who am God, and there is no other one that exists apart from me.” And when he said this, he sinned against all the immortal beings who give answer. And they laid it to his charge. När himlarma konsoliderat sig med sina krafter blir Y insolent. Han blev ärad av armén av änglar som ärade honom o sa ”JAG BEHÖVER INGEN , JAG ÄR GUD o INGEN ANNAN FINNS ÄN MIG”  då han sagt så syndade han mot alla odödliga ..

När Pistis såg oförskämdheten blev hon arg o sa;

–  Du har fel Samael (som betyder blind Gud).  Det finns en odödlig av ljuset innan dig som kommer framträda o trampa dig i småbitar. Du kommer nedstiga till din mor i avgrunden (eller vattnet / abyss) tillsammans med dina följare. För vid slutförandet av ditt ”arbete” kommer hela defekten av detta att bli synligt för världen o förbjudas o upphöra som om det aldrig existerat ” …/ 

När Ys son Sabaoth hörde Pistis lovsjöng han henne för att hon  berättat om den odödliga människan o hans ljus. Han fördömde sin far.  Pistis Sofia hällde då lite av sitt ljus på honom.  När han blev upplyst fick han stor auktoritet o kallades ”Herre över krafterna” 

S hatade sin far mörkret, o mor avgrunden o avskydde sin syster som var tanken från Y som for fram på vattnet.. Å pga hans ljus var alla Archons i kaoset avundsjuka på honom. Arga orsakade de ett stort krig i 7e himlen. Sophia skickade då 7 ärkeängelar till Sabaoth som tog honom till 7e himlen o sedan tre till som skulle hjälpa honom styra i hans kungadöme över kaosets 12 gudar.

Now when Sabaoth had taken up the place of repose in return for his repentance, Pistis also gave him her daughter Zoe (Life), together with great authority, so that she might instruct him about all things that exist in the eighth heaven. And as he had authority, he made himself first of all a mansion. It is huge, magnificent, seven times as great as all those that exist in the seven heavens.

Nu när S tagits upp.. gav Pistis honom sin dotter Zoe (betyder liv) .. som instruera allt som fanns i 8e himlen.. han gjorde sig själv slott med tron o en vagn kallad ”Cherubin ” med lejon, kalvar o örnar o en människa i varje hörn så det blev 72 gudar .. att styra över M. Vid sidan av tronen skapade han orm-liknande änglar kallade SERAFIMS som hyllade honom. 

his reign might endure until the consummation of the heavens of chaos and their forces.  Sedan skapade han massor av änglar som liknade de i 8e himlen och en förstfödd kallad ISRAEL ”mannen som ser Gud”  o en annan varelse ” Jesus Christ” som liknade frälsaren i 8e himlen att sitta vid hans högra sida på tronen, på den vänstra ”Virgin av den helige Anden” 

När Pistis Sophia skiljt S från mörkret kallade hon honom till sin högra sida o Yaldabaoth på sin vänstra.  Sedan dess har höger kallats rättvisa och vänster elakhet, pga detta fick de varsin eon 

När Y såg sin Sabaoth o helgedomen han var i  o förstod att han var störst av alla archons i kaoset blev han vred o  avundsjuk o framkallade död över den 6e himlen … döden som var androgyn minglade med sig själv  o fick 7 ”barn” ; vrede, smärta,  avundsjuka, tårar, gråt, lidande, sorg .. de födde flera andra tills de var 49 demoner som du kan läsa om i BOOK OF SALOMON. 

 Zoe som var med S skapade då 7 GODA archons Glädje, ärlighet,  älskad sann,  fred/frid , välsignad,  tro, hopp o kärlek..  dessa finns i 7e himlen…  Mer i boken om  ”konfiguration av himlens öde under de 12” 

Y blev ledsen o suckade när han såg o hörde pistis i vattnet o skämdes för sin överträdelse när han förstod att han varken var ensam eller först. Han hade tidigare sagt att han var den enda guden o var nu rädd att de andra skulle fördöma honom. Men han saknade förståelse o sa ”om ngt fanns innan mig låt det framträda så vi kan se dess ljus. Omedelbart kom LJUS från 8e himlen.. Y såg att det var vackert o skämdes. En mänsklig vacker varelse kom fram ur ljuset som bara han o ”PRONOIA” såg, men ljuset såg alla vilket störde dem. 

And immediately, behold! Light came out of the eighth hated her because she was on the darkness. But she desired to embrace him, and she was not able to. When she was unable to assuage her love, she poured out her light upon the earth. Since that day, that emissary has been called ”Adam of Light,” whose rendering is ”the luminous man of blood,” and the earth spread over him, holy Adaman, whose rendering is ”the Holy Land of Adamantine.” Since that day, all the authorities have honored the blood of the virgin. And the earth was purified on account of the blood of the virgin. But most of all, the water was purified through the likeness of Pistis Sophia, who had appeared to the prime parent in the waters. Justly, then, it has been said: ”through the waters.” The holy water, since it vivifies the all, purifies it.   När Pronia såg varelsen blev hon begeistrad men han hatade henne då hon kom ur mörkret. Hon hällde ut ljus över jorden för att visa sin kärlek o varelsen kallades Adam av ljuset, ”lysande mannen av blod”. Landet på jorden blev kallat ”heliga landet av Adamantine” o alla archons ärade blodet från ”oskulden ”  Pronoia, Sofia och/eller Pistis?)  Å jorden blev renad av blodet från oskulden o vattnet av Sofia. . som renar o ger liv åt allt…  ( tänker här på Lucifer Azazel /Sanat Kumara som vägrade buga för Adam som gud bad alla archons / änglar.. han vägrade då Gud tidigare sagt att endast buga för Gud. Yazidis tolkar detta som att Lucifer klarade testet av Gud.. muslimer som han trotsade Gud.. ) 

Out of that first blood Eros appeared, being androgynous. His masculinity is Himireris, being fire from the light. His femininity that is with him – a soul of blood – is from the stuff of Pronoia. He is very lovely in his beauty, having a charm beyond all the creatures of chaos. Then all the gods and their angels, when they beheld Eros, became enamored of him. And appearing in all of them, he set them afire: just as fr. Ur första blodet kom Eros,  som eld ur ljuset, androgyn, vacker o charmig långt över alla andra archons så de blev begeistrade i honom… Hans eld tände ett ljus i dem som aldrig slockande o spred sig över hela jorden .. kärlek spreds mellan man o kvinna o födelse.. Efter detta spreds Eros ’ vinrankor över jorden , de som dricker av det får lust till älskog. Sedan spreds fikon, apelsin o andra träd..

olor of the tree of life is like the sun. And its branches are beautiful. Its leaves are like those of the cypress. Its fruit is like a bunch of grapes when it is white. Its height goes as far as heaven. And next to it (is) the tree of knowledge (gnosis), having the strength of God. Its glory is like the moon when fully radiant. And its branches are beautiful. Its leaves are like fig leaves. Its fruit is like a good appetizing date. And this tree is to the north of Paradise, so that it might arouse the souls from the torpor of the demons, in order that they might approach the tree of life and eat of its fruit, and so condemn the authorities and their angels. The effect of this tree is described in the Sacred Book, to wit: ”It is you who are the tree of knowledge, which is in Paradise, from which the first man ate and which opened his mind; and he loved his female counterpart and condemned the other, alien likenesses and loathed them.” Sedan skapade RÄTTVISAN PARADISET. ..utanför månens bana.. åtrå fanns i träden.. Ett träd av evigt liv framträdde av guds vilja.. så den kunde göra själar odödliga i slutet av tiden. .. Bredvid fanns kunskapens träd.. med styrkan av Gud .. vackra grenar, frukter  o löv.. som förhoppningsvis  ska väcka själarna hos demonerna så de blir medvetna o fördömer de styrande archons …” Det är du som är trädet av kunskap , i Paradiset, som dem förste mannen åt som öppnade hans sinne o fick honom älska sin kvinna o fördöma den andre 

Now after it, the olive tree sprouted up, which was to purify the kings and the high priests of righteousness, who were to appear in the last days, since the olive tree appeared out of the light of the first Adam for the sake of the unguent that they were to receive. Efter detta sköt olivträd upp för att rena kungarna o de höga prästerna av rättfärdighet som skulle komma i de sista dagarna …

And the first soul (psyche) loved Eros, who was with her, and poured her blood upon him and upon the earth. And out of that blood the rose first sprouted up, out of the earth, out of the thorn bush, to be a source of joy for the light that was to appear in the bush. Moreover, after this the beautiful, good-smelling flowers sprouted up from the earth, different kinds, from every single virgin of the daughters of Pronoia. And they, when they had become enamored of Eros, poured out their blood upon him and upon the earth. After these, every plant sprouted up from the earth, different kinds, containing the seed of the authorities and their angels. After these, the authorities created out of the waters all species of beast, and the reptiles and birds – different kinds – containing the seed of the authorities and their angels. Den första själen (psyche) älskade Eros som var med henne o hällde sitt blod på honom o jorden .. växter kom upp.. sedan djur.. 

But before all these, when he had appeared on the first day, he remained upon the earth, something like two days, and left the lower Pronoia in heaven, and ascended towards his light. And immediately darkness covered all the universe. Now when she wished, the Sophia who was in the lower heaven received authority from Pistis, and fashioned great luminous bodies and all the stars. And she put them in the sky to shine upon the earth and to render temporal signs and seasons and years and months and days and nights and moments and so forth. And in this way the entire region upon the sky was adorned. Eros återvände till ljuset o då blev det mörkt . Sophia fick lov av Pistis att ordna ljusa kroppar o alla stjärnor att lysa på jorden o ordna årstider , säsonger,  månader och år ..

När Adam av ljuset önskade tillbaka till 8e himlen kunde han inte så han skapade sig själv en eon. Inom denna 6 eviga eoner , 7 ggr bättre än de i kaoset.. alla finns i oändligheten mellan 8e himlen o kaoset under den… se  Seventh Universe of the Prophet Hieralias.

Now when Adam of Light conceived the wish to enter his light – i.e., the eighth heaven – he was unable to do so because of the poverty that had mingled with his light. Then he created for himself a vast eternal realm. And within that eternal realm he created six eternal realms and their adornments, six in number, that were seven times better than the heavens of chaos and their adornments. Now all these eternal realms and their adornments exist within the infinity that is between the eighth heaven and the chaos below it, being counted with the universe that belongs to poverty. If you want to know the arrangement of these, you will find it written in the Seventh Universe of the Prophet Hieralias.

Innan Adam drog sig tillbaka hade archons sett honom o skrattat åt YB då han ljugit när han sagt att han var den ende guden. .  De sa ” -Är detta inte guden som förstörde vårt arbete?  – Jo, om ni inte vill det, låt oss skapa en man av jorden till vår liknelse att tjäna oss så när han ser likheten..  And before Adam of Light had withdrawn in the chaos, the authorities saw him and laughed at the prime parent because he had lied when he said, ”It is I who am God. No one exists before me.” When they came to him, they said, ”Is this not the god who ruined our work?” He answered and said, ”Yes. If you do not want him to be able to ruin our work, come let us create a man out of earth, according to the image of our body and according to the likeness of this being, to serve us; so that when he sees his likeness, he might become enamored of it. No longer will he ruin our work; rather,we shall make those who are born out of the light our servants for all the duration of this eternal realm.” Now all of this came to pass according to the forethought of Pistis, in order that man should appear after his likeness, and should condemn them because of their modelled form. And their modelled form became an enclosure of the light.

Han kommer inte längre förstöra vårt arbete , de skall bli våra tjänare .. detta kom att bli enligt förtanken.. o för att M skulle fördöma dem? (?) 

Then the authorities received the knowledge (gnosis) necessary to create man. Sophia Zoe – she who is with Sabaoth – had anticipated them. And she laughed at their decision. For they are blind: against their own interests they ignorantly created him. And they do not realize what they are about to do. The reason she anticipated them and made her own man first, was in order that he might instruct their modelled form how to despise them, and thus to escape from them. Archons skapade M o Zoe skrattade åt dem då de var blinda o inte insåg vad de gjort. Hon hade skapat sin M först så han kunde lära den andra om deras natur o avsikt o därmed fly. 

Now the production of the instructor came about as follows. When Sophia let fall a droplet of light, it flowed onto the water, and immediately a human being appeared, being androgynous. That droplet she molded first as a female body. Afterwards, using the body she molded it in the likeness of the mother, which had appeared. And he finished it in twelve months. An androgyn human being was produced, whom the Greeks call Hermaphrodites; and whose mother the Hebrews call Eve of Life (Zoe), namely, the female instructor of life. Her offspring is the creature that is lord. Afterwards, the authorities called it ”Beast”, so that it might lead astray their modelled creatures. The interpretation of ”the beast” is ”the instructor”. For it was found to be the wisest of all beings. Sophia lät en droppe ljus falla o vattnet o där uppenbarade sig en androgyn  M sen kvinnlig o moderlig  form. … det tog 12 månader .. grekerna kallade hermafroditer, vars mor judarna kallar Eva (ZOE) den KVINNLIGA läraren av livet. Hennes barn är varelsen som kallas HERRE . Archons kallade  den ”BEAST”  så den kunde vilseleda deras skapade varelser. Tolkningen av ”BEAST”  är ”läraren” , visaste av alla varelser. 

EVA är den förste oskulden som utan make födde sin första. .. Hon ska ha sagt ; jag som är en del av min MOR o det är jag som är MODERN . Det är jag som är oskulden , blir gravid o är barnmorskan. . Det var min make som bar mig o jag som är hans MOR o han som är min FAR o HERRE o min kraft,  vad han vill är av anledning..  Jag är i process att BLI , ändock har jag burit en man som HERRE. 

Now, Eve is the first virgin, the one who without a husband bore her first offspring. It is she who served as her own midwife. For this reason she is held to have said:

It is I who am the part of my mother; and it is I who am the mother.
It is I who am the wife; it is I who am the virgin.
It is I who am pregnant; it is I who am the midwife.
It is I who am the one that comforts pains of travail.
It is my husband who bore me; and it is I who am his mother.
And it is he who is my father and my lord.
It is he who is my force; What he desires, he says with reason.
I am in the process of becoming; yet I have borne a man as lord.
Själarna som skulle äntra formerna av Archons manifesterades till Sabaoth o hans Christ. Den heliga rösten bad dem föröka sig o förbättra sig o vara herre över alla djuren. O det var dem som blev fångna pga deras ”öde” av Yaldabaoth.  Sålunda blev de inlåsta i ”fängelser” tills tiden tagit slut/fullbordats.  

Now these through the will <…> The souls that were going to enter the modelled forms of the authorities were manifested to Sabaoth and his Christ. And regarding these, the holy voice said, ”Multiply and improve! Be lord over all creatures.” And it is they who were taken captive, according to their destinies, by the prime parent. And thus they were shut into the prisons of the modelled forms until the consummation of the age.

På den tiden hade YB en åsikt om de som var med honom Var o en kastade sin ”säd”  till jorden. Sen dess har de 7 archons skapat en man, ADAM,  som liknade deras kropp  .. YB fixade hjärna o nervsystemet. And at that time, the prime parent then rendered an opinion concerning man to those who were with him. Then each of them cast his sperm into the midst of the navel of the earth. Since that day, the seven rulers have fashioned man with his body resembling their body, but his likeness resembling the man that had appeared to them. His modelling took place by parts, one at a time. And their leader fashioned the brain and the nervous system. Afterwards, he appeared as prior to him. He became a soul-endowed man. And he was called Adam, that is, ”father”, according to the name of the one that existed before him.

Sedan övergav de honom .. ingen själ fanns i honom.. o YB lät han sakna det i 40 dgr då blåste ZOE lr Sofie (?) Liv i honom. .  så han började röra sig.. And when they had finished Adam, he abandoned him as an inanimate vessel, since he had taken form like an abortion, in that no spirit was in him. Regarding this thing, when the chief ruler remembered the saying of Pistis, he was afraid lest the true man enter his modelled form and become its lord. For this reason he left his modelled form forty days without soul, and he withdrew and abandoned it. Now on the fortieth day, Sophia Zoe sent her breath into Adam, who had no soul. He began to move upon the ground. And he could not stand up.

Then, when the seven rulers came, they saw him and were greatly disturbed. They went up to him and seized him. And he (viz., the chief ruler) said to the breath within him, ”Who are you? And whence did you come hither?” It answered and said, ”I have come from the force of the man for the destruction of your work.” When they heard, they glorified him, since he gave them respite from the fear and the anxiety in which they found themselves. Then they called that day ”Rest”, in as much as they had rested from toil. And when they saw that Adam could stand up, they were glad, and they took him and put him in Paradise. And they withdrew up to their heavens.  YB såg anden i honom o blev arg.. -Varför har du kommit?  ”-Jag har kommit från kraften av en man för att förstöra ditt arbete. ” När de hörde detta hyllade de honom när han gav dem respit i deras rädsla samt ånger.  De kallade dagen ”vila” , då de vilade från ” besvär ”. När de såg att Adam kunde stå upp satte de honom i Paradiset…

After the day of rest, Sophia sent her daughter Zoe, being called Eve, as an instructor, in order that she might make Adam, who had no soul, arise, so that those whom he should engender might become containers of light. When Eve saw her male counterpart prostrate, she had pity upon him, and she said, ”Adam! Become alive! Arise upon the earth!” Immediately her word became accomplished fact. For Adam, having arisen, suddenly opened his eyes. When he saw her, he said, ”You shall be called ’Mother of the Living’. For it is you who have given me life.”  Efter dagen av vila skickade S sin dotter Zoe som kallades Eva så att hon kunde få Adam som inte hade själ att ”VAKNA” så att hans följare kunde bli följare o hållare av ljuset .. Archons sände änglar till Adam för att ta reda på vad som hänt. . De undrade vem Eva var som talade med honom? De bestämde sig för att besudla henne med sin säd så hon inte kunde stiga till sitt ljus..  de som är under henne ska vi härska över. .  låt oss inte berätta för Adam som inte är en av oss  utan beslöja honom i glömska.. o säga att kvinnan kom från hans revben så hon lyder honom.. 

Then the authorities were informed that their modelled form was alive and had arisen, and they were greatly troubled. They sent seven archangels to see what had happened. They came to Adam. When they saw Eve talking to him, they said to one another, ”What sort of thing is this luminous woman? For she resembles that likeness which appeared to us in the light. Now come, let us lay hold of her and cast her seed into her, so that when she becomes soiled she may not be able to ascend into her light. Rather, those whom she bears will be under our charge. But let us not tell Adam, for he is not one of us. Rather let us bring a deep sleep over him. And let us instruct him in his sleep to the effect that she came from his rib, in order that his wife may obey, and he may be lord over her.”

Then Eve, being a force, laughed at their decision. She put mist into their eyes and secretly left her likeness with Adam. She entered the tree of knowledge and remained there. And they pursued her, and she revealed to them that she had gone into the tree and become a tree. Then, entering a great state of fear, the blind creatures fled. Eva skrattade åt dem.. satte dimma i deras ögon o ”lämnade sin ande i Adam (?) innan hon begav sig till trädet av kunskap. De följde henne o då avslöjade hon att hon antagit trädets form. De blinda varelserna blev stela av skräck o flydde. . 

Afterwards, when they had recovered from the daze, they came to Adam; and seeing the likeness of this woman with him, they were greatly disturbed, thinking it was she that was the true Eve. And they acted rashly; they came up to her and seized her and cast their seed upon her. They did so wickedly, defiling not only in natural ways but also in foul ways, defiling first the seal of her voice – that had spoken with them, saying, ”What is it that exists before you?” – intending to defile those who might say at the consummation (of the age) that they had been born of the true man through verbal expression. And they erred, not knowing that it was their own body that they had defiled: it was the likeness that the authorities and their angels defiled in every way.  När de återhämtat sig gick de till Adam o blev arga när de såg kvinnan de trodde var ”riktiga ”  Eva . De besudlade henne med sin säd men egentligen våldförde de sig på sig själva. . För i slutet av tiden kommer deras dom.. 

First she was pregnant with Abel, by the first ruler. And it was by the seven authorities and their angels that she bore the other offspring. And all this came to pass according to the forethought of the prime parent, so that the first mother might bear within her every seed, being mixed and being fitted to the fate of the universe and its configurations, and to Justice. A prearranged plan came into effect regarding Eve, so that the modelled forms of the authorities might become enclosures of the light, whereupon it would condemn them through their modelled forms. Hon blev gravid med Abel (vissa tror kan va Enki)  Barnen skulle vara hållare av ljuset så de kunde fördöma Archons. .  Den första Adam av ljuset begåvas med en ande på första dagen. Andra Adam på den 6e som kallas Afrodite , den 3e, en varelse av jorden o LAGEN på den 8e som kallas solens dag.. SUN DAY… inom sig producerade Adam ngt som var i okunskap  (?) 

Now the first Adam, (Adam) of Light, is spirit-endowed and appeared on the first day. The second Adam is soul-endowed and appeared on the sixth day, which is called Aphrodite. The third Adam is a creature of the earth, that is, the man of the law, and he appeared on the eighth day […] the tranquility of poverty, which is called ”The Day of the Sun” (Sunday). And the progeny of the earthly Adam became numerous and was completed, and produced within itself every kind of scientific information of the soul-endowed Adam. But all were in ignorance. När Archons lärde att den odödliga inte skulle försumma dem utan snarare att de skulle ge akt på kvinnan som förvandlat sig till träd .. HON är (i ?)  HONOM o vi skall bli besegrade.. ? 

Next, let me say that once the rulers had seen him and the female creature who was with him erring ignorantly like beasts, they were very glad. When they learned that the immortal man was not going to neglect them, rather that they would even have to fear the female creature that had turned into a tree, they were disturbed, and said, ”Perhaps this is the true man – this being who has brought a fog upon us and has taught us that she who was soiled is like him – and so we shall be conquered!”

Then the seven of them together laid plans. They came up to Adam and Eve timidly: they said to him, ”The fruit of all the trees created for you in Paradise shall be eaten; but as for the tree of knowledge, control yourselves and do not eat from it. If you eat, you will die.” Having imparted great fear to them, they withdrew up to their authorities.  De 7 av dem smidde planer ( minns the seven sages/apkallus!!! Även crafsmen) å sa att de inte fick äta av kunskapens träd.. då skulle de dö. .. Då kom den visaste av alla varelser som kallades BEAST å när han såg liknelsen av/med deras mor EVA frågade han vad GUD (!)  sa?  Var det att inte äta frukten? .. Var inte rödda .. ni ska inte dö.. han vet att ert intellekt kommer nyktra till o ni kommer vara som Gud, veta skillnaden mellan gott o ont, goda o onda..  det var endast i avundsjuka  (o rädsla) han sa detta..

Then came the wisest of all creatures, who was called Beast. And when he saw the likeness of their mother Eve he said to her, ”What did God say to you? Was it ’Do not eat from the tree of knowledge’?” She said, ”He said not only, ’Do not eat from it’, but, ’Do not touch it, lest you die.'” He said to her, ”Do not be afraid. In death you shall not die. For he knows that when you eat from it, your intellect will become sober and you will come to be like gods, recognizing the difference that obtains between evil men and good ones. Indeed, it was in jealousy that he said this to you, so that you would not eat from it.”

Eva hade nu förtroende för läraren .. åt o gav till Adam..  deras sinnen öppnades o ljuset av kunskap sken på dem .. de visste att de saknade kunskap .. men nör de såg nakenheten blev de fulla av lust  .. när de såg att de som skapat dem hade formen av odjur /beasts avskydde de dem.. de var väldigt medvetna.. confidence in the words of the instructor. She gazed at the tree and saw that it was beautiful and appetizing, and liked it; she took some of its fruit and ate it; and she gave some also to her husband, and he too ate it. Then their intellect became open. For when they had eaten, the light of knowledge had shone upon them. When they clothed themselves with shame, they knew that they were naked of knowledge. When they became sober, they saw that they were naked and became enamored of one another. When they saw that the ones who had modelled them had the form of beasts, they loathed them: they were very aware.

ARCHONS blev sura o fixade jordbävning o åska  o frågade vem som sagt att de skulle äta frukten? De for upp till läraren men var maktlösa.. så de förbannade honom, hela jorden o  människorna  when the rulers knew that they had broken their commandments, they entered Paradise and came to Adam and Eve with earthquake and great threatening, to see the effect of the aid. Then Adam and Eve trembled greatly and hid under the trees in Paradise. Then the rulers did not know where they were and said, ”Adam, where are you?” He said, ”I am here, for through fear of you I hid, being ashamed.” And they said to him ignorantly, ”Who told you about the shame with which you clothed yourself? – unless you have eaten from that tree!” He said, ”The woman whom you gave me – it is she that gave to me and I ate.” Then they said to the latter, ”What is this that you have done?” She answered and said, ”It is the instructor who urged me on, and I ate.” Archons for upp

Then the rulers came up to the instructor. Their eyes became misty because of him, and they could not do anything to him. They cursed him, since they were powerless. Afterwards, they came up to the woman and cursed her and her offspring. After the woman, they cursed Adam, and the land because of him, and the crops; and all things they had created, they cursed. They have no blessing. Good cannot result from evil. Från denna dag visste de att det fanns ngt mäktigare .. de erkände bara att deras order inte efterlevts . Stor avundsjuka kom till världen pga denna odödliga man (Adam kan alltså vara t ex ENOCH? ? He was and then he was not. .. ) de försökte testa Adam testades o de blev besvikna nör han klarade det.. 

 

From that day, the authorities knew that truly there was something mightier than they: they recognized only that their commandments had not been kept. Great jealousy was brought into the world solely because of the immortal man. Now when the rulers saw that their Adam had entered into an alien state of knowledge, they desired to test him, and they gathered together all the domestic animals and the wild beasts of the earth and the birds of heaven and brought them to Adam to see what he would call them. When he saw them, he gave names to their creatures.

They became troubled because Adam had recovered from all the trials. They assembled and laid plans, and they said, ”Behold Adam! He has come to be like one of us, so that he knows the difference between the light and the darkness. Now perhaps he will be deceived, as in the case of the Tree of Knowledge, and also will come to the Tree of Life and eat from it, and become immortal, and become lord, and despise us and disdain us and all our glory! Then he will denounce us along with our universe. Come, let us expel him from Paradise, down to the land from which he was taken, so that henceforth he might not be able to recognize anything better than we can.” And so they expelled Adam from Paradise, along with his wife. And this deed that they had done was not enough for them. Rather, they were afraid. They went in to the Tree of Life and surrounded it with great fearful things, fiery living creatures called ”Cheroubin”, and they put a flaming sword in their midst, fearfully twirling at all times, so that no earthly being might ever enter that place.

De gick till kunskapens träd o omgav det med skrämmande saker..  flammande cheruber o svärd i mitten.. o slöngde ut dem från paradiset rädda att de skulle fatta vilka sorgliga typer de var.. Thereupon, since the rulers were envious of Adam they wanted to diminish their (viz., Adam’s and Eve’s) lifespans. They could not (, however,) because of fate, which had been fixed since the beginning. For to each had been allotted a lifespan of 1,000 years, according to the course of the luminous bodies. But although the rulers could not do this, each of the evildoers took away ten years. And all this lifespan (which remained) amounted to 930 years: and these are in pain and weakness and evil distraction. And so life has turned out to be, from that day until the consummation of the age. De ville minska deras livsålder å fick ner den 70 år.. till runt 900.. (vilket stämmer med uppgifter i bibeln o sumerian kings list?  Sen skruva de ner till 120.. o nu e vi snart nerei i 60 som median ålder..)  när ZOE såg detta la hon en förbannelse o slängde ner dem på jorden som demoner ( hmm inte så smart kanske ?)

Thus when Sophia Zoe saw that the rulers of the darkness had laid a curse upon her counterparts, she was indignant. And coming out of the first heaven with full power, she chased those rulers out of their heavens, and cast them down into the sinful world, so that there they should dwell, in the form of evil spirits (demons) upon the earth.

[…], so that in their world it might pass the thousand years in Paradise – a soul-endowed living creature called ”phoenix”. It kills itself and brings itself to life as a witness to the judgment against them, for they did wrong to Adam and his generation, unto the consummation of the age. There are […] three men, and also his posterities, unto the consummation of the world: the spirit-endowed of eternity, and the soul-endowed, and the earthly. Likewise, the three phoenixes <in> Paradise – the first is immortal; the second lives 1,000 years; as for the third, it is written in the Sacred Book that it is consumed. So, too, there are three baptisms – the first is the spiritual, the second is by fire, the third is by water. Just as the phoenix appears as a witness concerning the angels, so the case of the water hydri in Egypt, which has been a witness to those going down into the baptism of a true man. The two bulls in Egypt possess a mystery, the sun and the moon, being a witness to Sabaoth: namely, that over them Sophia received the universe; from the day that she made the sun and the moon, she put a seal upon her heaven, unto eternity. … tusen år i Paradiset..  varelse kallad Phoenix. Den dödar sig själv o återuppväcker sig själv för att bevittna domen mot dem, för de gjorde fel mot Adam o hans följe tills slutet av tiden. .. Tre mön ..tre Phoenixes , den första odödlig, andra lever i tusen år,  tredje står i den heliga boken . Det finns tre dop , den flrsta spirituell,  andra eld o tredje vatten. . De två tjurarna i Egypten  innehåller ett mysterium , solen o månen,  vittnen till Sabaoth o att Sophia gjorde solen o månen. . O förseglade sin himmel.. i evighet 

And the worm that has been born out of the phoenix is a human being as well. It is written (Ps 91:13 LXX) concerning it, ”the just man will blossom like a phoenix”. And the phoenix first appears in a living state, and dies, and rises again, being a sign of what has become apparent at the consummation of the age. It was only in Egypt that these great signs appeared – nowhere else – as an indication that it is like God’s Paradise. Ormen som föddes ur Phoenix är människa oxå. Det står i Psalm Ps 91:13 LXX) o (Han ska trampa på ormen o lejonet under sina fötter.. ) ”Den rättvisa mannen kommer blomma som en Phoenix” .. Först är den levande.. sen dör den o sedan återuppstår den som tecken för vad som ska komma i slutet av tiden..  det var endast i Egypten desa stora tecken framträdde.. ingen annan stans.. som ett tecken på att det är som guds Paradis.. ( se Ralf Ellis på tuben.. jmf Enkai som masajernas Gud = Enki .. tror Para de Iso var vid Victoria fallet.  mount Sinai menar Ralf ellis  e Giza men jag tror Kilimanjao.. vid månbergets fot..   .. finns bibliska namn på bifloderna där oxå.. sannolikheten för det?  CAIN E NOG OXÅ ENKI.. ABEL E NOG  ENKIL ..O CAINAN- ITES.. SJÄLVKLART  ATT DE HÄRJA I EGYPTEN. . BABYLON LÅG DÄR OXÅ.. HELT ÖVERTYGAD ) Enki ”smakade”  sina barn .. så hans fru förbannade honom.. Han ska oxå ha varit mer eller mindre en hermafrodit groda i grundform.. sjömonster? ORM med fjädrar?   

Let us return to the aforementioned rulers, so that we may offer some explanation of them. Now, when the seven rulers were cast down from their heavens onto the earth, they made for themselves angels, numerous, demonic, to serve them. And the latter instructed mankind in many kinds of error and magic and potions and worship of idols and spilling of blood and altars and temples and sacrifices and libations to all the spirits of the earth, having their coworker fate, who came into existence by the concord between the gods of injustice and justice. När de sju archons  blev kastade  från himlen ner på jorden så skapade de många änglar o demoner att tjöna dem . Demonerna lärde M blodspillan, gift,  o magi o dyrkandet av idoler o blodsoffer på altare.. med sin partner ÖDET som kom samtidigt mellan gudarna av rättvisa o orättvisa 

And thus when the world had come into being, it distractedly erred at all times. For all men upon earth worshiped the spirits (demons) from the creation to the consummation – both the angels of righteousness and the men of unrighteousness. Thus did the world come to exist in distraction, in ignorance, and in a stupor. They all erred, until the appearance of the true man. När världen skapats så felade den hela tiden..  alla män på jorden dyrkade demonerna från skapelsen till slutet av  tiden , både de orättfärdiga änglarna o de rättfärdiga  (helt klart här att det är TVÅ LAG.. ett gott o ett ont… vi har Gamla testamenet o YHVE. .. känns som ond.. vi har Nya testamentet o Jesus .. där juryn fortfarande sammanträder pga ev likheter med Yaldabaoth i Gnostiska texter, Vi har Allah som känns som YHVE i kvadrat. . Å s har vi MODERSGUDINNAN Sophia som man kan NÄSTAN mutera till Mary.. men inte riktigt för hon könns mer som ISIS .. å där e juryn ute.. ole dole doff.. ) 

Let this suffice so far as the matter goes. Now we shall proceed to consideration of our world, so that we may accurately finish the description of its structure and management. Then it will become obvious how belief in the unseen realm, which has been apparent from creation down to the consummation of the age, was discovered.

I come, therefore, to the main points regarding the immortal man: I shall speak of all the beings that belong to him, explaining how they happen to be here.

När många människor skapats genom Adam (Enoch?) o jorden blivit full var Archons härskare , dvs de höll den i schack med okunskap därför att den odödliga fadern visste att bristen av sanning kom till i eonen av deras universum,  när han önskade fördöma dem , så skickade han sin liknelse till de små oskyldiga  välsignade . De är inte främmande från kunskap,  den är  börgad i en ängel som uppenbarade sig framför den. Han är inte utan makt i sällskap av sin far o han gav dem kunskap. Var helst de kommer blir de osynliga för Archons i sitt slag emot dem… när de välsignade framtädde blev Archons avundsjuka o blanda sin säd med  dem i hopp att förgifta o besudla dem. Det kunde de inte.  De framträdde ibland  på olika sätt med sin kunskap i sitt land till den synliga kyrkan som företräddes av Archons…

When a multitude of human beings had come into existence, through the parentage of the Adam who had been fashioned, and out of matter, and when the world had already become full, the rulers were master over it – that is, they kept it restrained by ignorance. For what reason? For the following: since the immortal father knows that a deficiency of truth came into being amongst the eternal realms and their universe, when he wished to bring to naught the rulers of perdition through the creatures they had modelled, he sent your likenesses down into the world of perdition, namely, the blessed little innocent spirits. They are not alien to knowledge. For all knowledge is vested in one angel who appeared before them; he is not without power in the company of the father. And <he> gave them knowledge. Whenever they appear in the world of perdition, immediately and first of all they reveal the pattern of imperishability as a condemnation of the rulers and their forces. Thus when the blessed beings appeared in forms modelled by authorities, they were envied. And out of envy the authorities mixed their seed with them, in hopes of polluting them. They could not. Then when the blessed beings appeared in luminous form, they appeared in various ways. And each one of them, starting out in his land, revealed his (kind of) knowledge to the visible church constituted of the modelled forms of perdition. It (viz., the church) was found to contain all kinds of seed, because of the seed of the authorities that had mixed with it.

Then the Savior created […] of them all – and the spirits of these are manifestly superior, being blessed and varying in election – and also (he created) many other beings, which have no king and are superior to everyone that was before them. Consequently, four races exist. There are three that belong to the kings of the eighth heaven. But the fourth race is kingless and perfect, being the highest of all. For these shall enter the holy place of their father. And they will gain rest in repose and eternal, unspeakable glory and unending joy. Moreover, they are kings within the mortal domain, in that they are immortal. They will condemn the gods of chaos and their forces.

Frälsaren  skapade andar o andra varelser som var överlägsna dem .  Fyra raser fanns. Tre av dessa tillhör de 8 i himlen men den fjärde är utan kung o perfejt. Den högsta av alla dessa skall komma till den heliga platsen hos sin far.  De kommer att få vila i evig ro, gloria o glädje . De är kungarna i den dödliga eonen , men de är odödliga o kommer att födäma kaosets ”gudar ” o deras krafter/styrkor. 

 Now the Word that is superior to all beings was sent for this purpose alone: that he might proclaim the unknown. He said, ”There is nothing hidden that is not apparent, and what has not been recognized will be recognized.” And these were sent to make known what is hidden, and the seven authorities of chaos and their impiety. And thus they were condemned to death.

So when all the perfect appeared in the forms modelled by the rulers, and when they revealed the incomparable truth, they put to shame all the wisdom of the gods. And their fate was found to be a condemnation. And their force dried up. Their lordship was dissolved. Their forethought became emptiness, along with their glory.  Så när  allt perfekt framträdde i formen Archons skapat o när de avslöjat sanningen , satte de skam på all ”visdom” från gudarna. Deras öde var bestämt att fördömas. Deras styrka sinade. Deras herravälde  löstes upp. Deras tanke blev tom som deras rykte. (KazarKebabKabalMaffian? ) Innan slutet av tiden kommer allt att skaka med stor åska . Archons kommer bli ledsna.. o döda. Änglarna kommer sörja för mänskligheten o deminerna gråta över sina säsonger o mönniskan skrika åt deras död. Sedan kommer tiden börja o de bli störda, Deras kungar intoxicated av det flammande svärdet. De kommer kriga mot varandra så jorden förgiftas av blod. Haven kommer störas av detta. Solen kommer att förmörkas å månens ljus flrsvinna.. Stjärnornas bana kommer upphöra. En stor åska kommer ovan alla krafter av Archons från Kvinnan som skapade den första kommer  i sin vrede stoppa undan elden av intelligensen. . Hon kommer jaga Kaosets gudar som hon skapade med Yaldabaoth o kasta dem i avgrunden.  De kommer förintas  av sin elakhet. De kommer bli som vulkaner o förgöra varandra.  (Jmf Bael som Volcano god)  tills de förintas av Yaldabaoth . När han gjort det kommer han att förgöra sig själv o upphöra att existera.  Deras himlar kommer falla på varann, styrkorna konsumeras av eld o förintas. Deras eviga eoner oxå. Hans himmel falla i två bitar. . De kommer falla i avgrunden som kommer störtas. Ljuset kommer sluka mörkret som aldrig nånsin skådats… ondskan kommer dras upp med rötterna.. o kastas till mörket .. GLORIAN av den ofödda kommer framträda o fylla den eviga eoenen…

Before the consummation of the age, the whole place will shake with great thundering. Then the rulers will be sad, […] their death. The angels will mourn for their mankind, and the demons will weep over their seasons, and their mankind will wail and scream at their death. Then the age will begin, and they will be disturbed.  Their kings will be intoxicated with the fiery sword, and they will wage war against one another, so that the earth is intoxicated with bloodshed. And the seas will be disturbed by those wars. Then the sun will become dark, and the moon will cause its light to cease. The stars of the sky will cancel their circuits. And a great clap of thunder will come out of a great force that is above all the forces of chaos, where the firmament of the woman is situated. Having created the first product, she will put away the wise fire of intelligence and clothe herself with witless wrath. Then she will pursue the gods of chaos, whom she created along with the prime parent. She will cast them down into the abyss. They will be obliterated because of their wickedness. For they will come to be like volcanoes and consume one another until they perish at the hand of the prime parent. When he has destroyed them, he will turn against himself and destroy himself until he ceases to exist.

And their heavens will fall one upon the next and their forces will be consumed by fire. Their eternal realms, too, will be overturned. And his heaven will fall and break in two. His […] will fall down upon the […] support them; they will fall into the abyss, and the abyss will be overturned.

The light will […] the darkness and obliterate it: it will be like something that has never been. And the product to which the darkness had been posterior will dissolve. And the deficiency will be plucked out by the root (and thrown) down into the darkness. And the light will withdraw up to its root. And the glory of the unbegotten will appear. And it will fill all the eternal realm.

When the prophecy and the account of those that are king becomes known and is fulfilled by those who are called perfect, those who – in contrast – have not become perfect in the unbegotten father will receive their glory in their realms and in the kingdoms of the immortals: but they will never enter the kingless realm. For everyone must go to the place from which he has come. Indeed, by his acts and his knowledge, each person will make his (own) nature known. När profetian o redogörelsen av de som är kungar blir känd o fullföljt av de som kallas ”perfekta” , kommer de som i motsats inte ör perfekta till fadern kommer få sin glory i eoenen ov kungariket av de odödliga. . Men de kommer aldrig till den kunglösa eonen . Alla måste gå till sin plats från där han kom pga  av sina handlingar o kunskap….   ( märk att denna svenska ”översättningen ” dels är tolkning o sammandrag från den engelska enligt nedan. 

Original translation of this text was prepared by members of the
Coptic Gnostic Library Project of the Institute for Antiquity and Christianity, Claremont Graduate School.
The Coptic Gnostic Library Project was funded by UNESCO, the National Endowment for the Humanities, and other Institutions.
E. J. Brill has asserted copyright on texts published by the Coptic Gnostic Library Project.

The translation presented here has been edited, modified and formatted for use in the Gnostic Society Library.
For academic citation, please refer to published editions of this text.