Thomas o Marys gospel

Gospel of Mary saknar sidor. Detta är de fragment  som finns samt delvis min tolkning,  översättning o sammandrag pga mängden text av NHC annars blir ogreppbar.   Läs gärna originalet i länk nederst. (Sid 1 to 6 saknas .)

– KOMMER MATERIA ATT FÖRSTÖRAS?

Saviour/Frälsaren :  All natur, formationer o varelser existerar  med o i varann, de kommer lösas upp igen i deras rötter , materia löses endast upp i dess egen natur. (Lika löser lika.. can’t mix water with oil,  av jord är du kommen

rad 25) Peter: då du förklarat allt, berätta vad är vår synd”?

rad 26) S: det finns ingen, men om du gör t ex äktenskapsbrott  kallas det synd. Det är anledningen till att godheten kom till er, o essensen av allt levande för att återbörda det till sitt ursprung.. Detta är varför ni blir sjuka o dör för ni har förlorat den som kan hela er.Låt han som förstår förstå.

30) Materia födde en passion som saknar motstycke som kommer från nåt motsatt till naturen, då uppstår en dissonans i kroppen (? Håller inte med alls, passion är livet självt)   därför var god o misströsta inte… fred vare med er.. motta min frid..  ingen kan förleda er , For the Son of Man är inuti er. Följ honom! De som söker kommer finna Honom. Gå o predika  the gospel of the Kingdom. Lägg inte till några regler än jag sagt.

1)De var bekymrade, hur skall vi predika the gospel of the Kingdom of the Son of Man till Gentiles ? Om de inte sparade Honom hur ska de spara oss? Mary reste sig o sa;

Gråt inte, hans nåd kommer vara med Er o skydda er… prisa hans storhet. Han har förberett oss..

5) Peter :  Vi vet att the Savior älskade dig mer än resten av kvinnorna ( ?  mer än oss apostlar  tillsammans ska d va)

.. Jag såg Herren i en vision  .. han sa.. där sinnet ör , är skatten

Han som ser en vision är  det genom själen eller anden?

– det är genom SINNET som är emellan de två som ser..

(pages 11 – 14 are missing from the manuscript)

Chapter 8:

10)desire sa: jag såg dig inte komma ner , men stiga upp , varför ljuger du när du tillhör mig? Själen svarade o sa ;

– jag såg dig men du kände inte igen mig.  Jag tjänade dig som plagg…  när denne svarat gick själen i glädje.

14) Kraften förhörde själen , Vart är du på väg?  I ondska /elakhet är du bunden , men döm inte!

Själen svarade: varför dömer du mig då jag inte dömt? Jag var bunden men har inte bundit. Jag blev inte sedd men jag har sett allt som har lösts upp både det jordiska o himmelska.  När själen överkommit gick den vidare till 4e kraften som hade 7 former ; MÖRKER, BEGÄR, OKUNSKAP, döds fascination ,..dåraktig kunskap om kroppen, ond kunskap De 7 krafterna av VREDE.  De frågade SJÄLEN ;

– när kommer du mördare av man eller ska du erövra rymden?

– det som binder mig har mördats o det som vänder mig har besegrats , mitt begär har upphört o okunskapen dött. I en eon var jag släppt från en värld .. från fjädern av glömska ..När Mary sagt det blev hon tyst, ..men  Andrew sa;

– bröder… säga vad ni vill men tro inte frälsaren sagt detta, för detta är knasiga idéer.

Peter  frågade om S.  Pratade han verkligen privat med en kvinna o inte öppet med oss?  Ska vi lyssna på henne ? Föredrog han henne framför oss?  Mary grät o sa

– min bror Peter, vad tror du? Att jag hittat på detta sjölv i mitt hjörta? eller att jag ljuger om S?

– Peter du har alltid haft hett temperament,   sa Levi.  Nu ser jag dig utmana kvinnan som en motståndare ( använde de  ordet SATAN som ledtråd?  J sa i NT att någon på en klippa skulle förråda honom ? Peter är klippan o byggde kyrkan (snodde den?) Över honom o efterhand död. Är P en fiende som falske ”aposteln” Paul?  ) om S gjorde henne värdig vem är DU att skjuta ifrån henne? S känner henne säkerligen väldigt väl.  Det är därför han älskade henne mer än oss, låt oss snarare skämmas o bli perfekta män. . o predika hans gospel..  De bestämde sig för att göra så.

http://www.gnosis.org/library/marygosp.htm

Gospel of Thomas  är en samling citat som J lär ha sagt ofta, samlad av T o enligt lärda en av de tidigaste texterna,  sannolikt skriven första århundradet o däromkring. Didymos Judas Thomas  skrev ner dem. (Didymos betyder tvilling, var de bröder? De var aldrig samtidgt närvarande?)

(1) Jesus;  den som förstår dessa citat kommer inte uppleva döden..[1]

(2)  (J)  Låt honom söka tills han finner, då kommer han bli bekymrad o sedan förvånad  o härska över alltet. (Tveksamt.. har provat o härskar över nada)

(3)  – Om de som leder dig säger ” kungariket är i himlen”  då kommer fåglarna leda dig, är det i havet kommer fiskar visa dig. Snarare är det INUTI dig o utanpå.  När du lär känna dig själv kommer du veta o inse att DU är barnet av den levande fadern , men om du inte gör det kommer du förbli i fattigdom  ( not; detta är oerhört viktigt o en del av ”mysteriet”  Christ hittar vi I OSS om vi söker, det står ju tom i vår DNA.

(5) –  Se vad som är framför dig o vad som är dolt så kommer det som är dolt bli synyligt , för det finns inget dolt som inte kommer synas (truth will always surface like oil on water no matter how thin. Min not )

(6) Lärjungarna frågade;  ska vi fasta, be, ge allmosor, vad ska vi äta?  Jesus:ljug inte.  Gör inte det du hatar för alla saker är enkla för himlen…

(7) J  Välsignat är lejon  när den äts av M o förbannad är M som lejonet äter o lejonet blir man.

(8 M är som en vis fiskare som kastar sitt nät  o drar upp det fullt av små fisk o hittar en stor, spar den o slänger tillbaka de små. ..

(9) jordbrukaren – sådde en handfull frön .. en del föll på vägen så fåglar kom .. en del på stenen som inte slog rot , andra på törnen som kvävde fröet o ormar åt dem .. Några föll i god jord o producerade fin frukt

(10) Jesus  Jag har kastat eld på världen och se, jag vaktar den tills den skiner /strålar

(11) denna himmel kommer passera o sen ovan. De döda är inte levande o de levande kommer inte dö. När du åt det som var dött gjorde du det som är levande…

..(13) Jesus fråga L: Berätta vem jag liknar?  som en rättfärdig ängel … en vis filosof.  Thomas; Herre, är oförmögen att helt säga vem du liknar. Jesus sa, ” jag ör inte din herre.  Då du druckit har du berusats av bubblorna från källan jag mätt ut. J tog T åt sidan å berättade tre saker.  L frågade vad J sagt?

– Om jag berättar det kommer ni stena mig. En eld kommer då komma från stenen o bränna er, svarade T lärjungarna.

(14) Om du fastar kommer du ge upphov till synd för dig själv,  om du ber blir du fördömd, ger allmosor , skada dina andar (???) när du far till okänt land, om de tar emot dig,  ät vad de ger o hela de sjuka bland dem. Det du äter kommer inte besudla dig men det du säger kommer det..  M tror kanske att jag har kommit för att bringa fred till världen. De vet inte att jag har kommit med krig , svärdet o eld. I husen kommer fäder o söner stå mot varandra. (Mot de orättfärdiga o Archons??)

(18) L : hur kommer slutet vara? J: har du hittat början så ni redan söker slutet? Där början är finns slutet.  Välsignad e han som tar sin plats i början .. han kommer veta slutet o inte dö.

(21) Mary; Hur är dina lärjungar? S; som barn i en åker som inte är deras. När ägaren kommer vill de säga; låt oss få tillbaka vårt fält. Om ägaren till ett hus vet när tjuven kommer kommer han förbereda sig … var på er vakt mot världen o armera er så inte rånarna kan ta er styrka..

(22) Jesus saw infants being suckled. He said to his disciples, ”These infants being suckled are like those who enter the kingdom.”

They said to him, ”Shall we then, as children, enter the kingdom?”

Jesus said to them, ”When you make the two one, and when you make the inside like the outside and the outside like the inside, and the above like the below, and when you make the male and the female one and the same, so that the male not be male nor the female female; and when you fashion eyes in the place of an eye, and a hand in place of a hand, and a foot in place of a foot, and a likeness in place of a likeness; then will you enter the kingdom.”

(23) Jesus said, ”I shall choose you, one out of a thousand, and two out of ten thousand, and they shall stand as a single one.”

(24) His disciples said to him, ”Show us the place where you are, since it is necessary for us to seek it.”

He said to them, ”Whoever has ears, let him hear. There is light within a man of light, and he lights up the whole world. If he does not shine, he is darkness.”

(25) Jesus said, ”Love your brother like your soul, guard him like the pupil of your eye.” Älska din bror som din själ o vakta honom som ditt öga.

(26) Jesus said, ”You see the mote in your brother’s eye, but you do not see the beam in your own eye. When you cast the beam out of your own eye, then you will see clearly to cast the mote from your brother’s eye.”

(27)   Om du inte fastar kommer du inte till himmelriket  (nu har J alzheimers.. ) om du inte respekterar Sabbath träffar du inte fadern ( Alzheimers igen.. sist var han ute o rädda lamm)

(28) Jesus said, ”I took my place in the midst of the world, and I appeared to them in flesh. I found all of them intoxicated; I found none of them thirsty. And my soul became afflicted for the sons of men, because they are blind in their hearts and do not have sight; for empty they came into the world, and empty too they seek to leave the world. But for the moment they are intoxicated. When they shake off their wine, then they will repent.”

Vi ska nyktra till så blir allt finfint..

(29) Jesus said, ”If the flesh came into being because of spirit, it is a wonder. But if spirit came into being because of the body, it is a wonder of wonders. Indeed, I am amazed at how this great wealth has made its home in this poverty.”

(31) Jesus said, ingen e profet i sin egen by eller helar de som känner honom.  (Amen to that)

(33) Jesus said, ”Preach from your housetops that which you will hear in your ear. For no one lights a lamp and puts it under a bushel, nor does he put it in a hidden place, but rather he sets it on a lampstand so that everyone who enters and leaves will see its light.”

Om en blind leder en blind kommer de båda ramla i gropen.  ( I mörkret är den blinde kung)

The pharisees and the scribes har tagit nyckeln till kunskap  o gömt , ni ska vara smarta som ormar o oskyldiga som duvor.

(41) den som har skall vara givet..

(43) .. ni förstår inte vad jag ör o söger.. ni har blivit som judarna  som älskar trädet men hatar frukten eller tvärtom.

(44)  Den som förolämpar fadern o sonen kan förlåtas men inte den helige anden.

(45) druvor skördas inte från törnen (dock rosor) eller fikon från tistel  ( de läker levern) En god man bringar gott från sitt hjärta. . En ond från sitt onda hjärta. .

(46) Jesus said, ”Among those born of women, from Adam until John the Baptist, there is no one so superior to John the Baptist that his eyes should not be lowered (before him). Yet I have said, whichever one of you comes to be a child will be acquainted with the kingdom and will become superior to John.”

(47) Jesus said, ”It is impossible for a man to mount two horses or to stretch two bows. And it is impossible for a servant to serve two masters; otherwise, he will honor the one and treat the other contemptuously. No man drinks old wine and immediately desires to drink new wine. And new wine is not put into old wineskins, lest they burst; nor is old wine put into a new wineskin, lest it spoil it. An old patch is not sewn onto a new garment, because a tear would result.”

(48) Jesus said, ”If two make peace with each other in this one house, they will say to the mountain, ’Move Away,’ and it will move away.”

(49) Jesus said, ”Blessed are the solitary and elect, for you will find the kingdom. For you are from it, and to it you will return.”

(50) Jesus said, ”If they say to you, ’Where did you come from?’, say to them, ’We came from the light, the place where the light came into being on its own accord and established itself and became manifest through their image.’ If they say to you, ’Is it you?’, say, ’We are its children, we are the elect of the living father.’ If they ask you, ’What is the sign of your father in you?’, say to them, ’It is movement and repose.’”

(51) His disciples said to him, ”When will the repose of the dead come about, and when will the new world come?”

He said to them, ”What you look forward to has already come, but you do not recognize it.”

(52) His disciples said to him, ”Twenty-four prophets spoke in Israel, and all of them spoke in you.”

He said to them, ”You have omitted the one living in your presence and have spoken (only) of the dead.”

(53) His disciples said to him, ”Is circumcision beneficial or not?”

He said to them, ”If it were beneficial, their father would beget them already circumcised from their mother. Rather, the true circumcision in spirit has become completely profitable.”

(54) Jesus said, ”Blessed are the poor, for yours is the kingdom of heaven.”

(55) Jesus said, ”Whoever does not hate his father and his mother cannot become a disciple to me. And whoever does not hate his brothers and sisters and take up his cross in my way will not be worthy of me.”

(56) Jesus said, ”Whoever has come to understand the world has found (only) a corpse, and whoever has found a corpse is superior to the world.”

(57) Jesus said, ”The kingdom of the father is like a man who had good seed. His enemy came by night and sowed weeds among the good seed. The man did not allow them to pull up the weeds; he said to them, ’I am afraid that you will go intending to pull up the weeds and pull up the wheat along with them.’ For on the day of the harvest the weeds will be plainly visible, and they will be pulled up and burned.”

(58) Jesus said, ”Blessed is the man who has suffered and found life.”

(59) Jesus said, ”Take heed of the living one while you are alive, lest you die and seek to see him and be unable to do so.”

(60) <They saw> a Samaritan carrying a lamb on his way to Judea. He said to his disciples, ”That man is round about the lamb.”

They said to him, ”So that he may kill it and eat it.”

He said to them, ”While it is alive, he will not eat it, but only when he has killed it and it has become a corpse.”

They said to him, ”He cannot do so otherwise.”

He said to them, ”You too, look for a place for yourself within repose, lest you become a corpse and be eaten.”

(61) Jesus said, ”Two will rest on a bed: the one will die, and the other will live.”

Salome said, ”Who are you, man, that you … have come up on my couch and eaten from my table?”

Jesus said to her, ”I am he who exists from the undivided. I was given some of the things of my father.”

<…> ”I am your disciple.”

<…> ”Therefore I say, if he is destroyed, he will be filled with light, but if he is divided, he will be filled with darkness.”

(62) Jesus said, ”It is to those who are worthy of my mysteries that I tell my mysteries. Do not let your left (hand) know what your right (hand) is doing.”

(63) Jesus said, ”There was a rich man who had much money. He said, ’I shall put my money to use so that I may sow, reap, plant, and fill my storehouse with produce, with the result that I shall lack nothing.’ Such were his intentions, but that same night he died. Let him who has ears hear.”

(64) Jesus said, ”A man had received visitors. And when he had prepared the dinner, he sent his servant to invite the guests.

He went to the first one and said to him, ’My master invites you.’ He said, ’I have claims against some merchants. They are coming to me this evening. I must go and give them my orders. I ask to be excused from the dinner.’

He went to another and said to him, ’My master has invited you.’ He said to him, ’I have just bought a house and am required for the day. I shall not have any spare time.’

He went to another and said to him, ’My master invites you.’ He said to him, ’My friend is going to get married, and I am to prepare the banquet. I shall not be able to come. I ask to be excused from the dinner.’

He went to another and said to him, ’My master invites you.’ He said to him, ’I have just bought a farm, and I am on my way to collect the rent. I shall not be able to come. I ask to be excused.’

The servant returned and said to his master, ’Those whom you invited to the dinner have asked to be excused.’ The master said to his servant, ’Go outside to the streets and bring back those whom you happen to meet, so that they may dine.’ Businessmen and merchants will not enter the places of my father.”

(65) He said, ”There was a good man who owned a vineyard. He leased it to tenant farmers so that they might work it and he might collect the produce from them. He sent his servant so that the tenants might give him the produce of the vineyard. They seized his servant and beat him, all but killing him. The servant went back and told his master. The master said, ’Perhaps he did not recognize them.’ He sent another servant. The tenants beat this one as well. Then the owner sent his son and said, ’Perhaps they will show respect to my son.’ Because the tenants knew that it was he who was the heir to the vineyard, they seized him and killed him. Let him who has ears hear.”

(66) Jesus said, ”Show me the stone which the builders have rejected. That one is the cornerstone.”

(67) Jesus said, ”If one who knows the all still feels a personal deficiency, he is completely deficient.”

(68) Jesus said, ”Blessed are you when you are hated and persecuted. Wherever you have been persecuted they will find no place.”

(69) Jesus said, ”Blessed are they who have been persecuted within themselves. It is they who have truly come to know the father. Blessed are the hungry, for the belly of him who desires will be filled.”

(70) Jesus said, ”That which you have will save you if you bring it forth from yourselves. That which you do not have within you will kill you if you do not have it within you.”

(71) Jesus said, ”I shall destroy this house, and no one will be able to build it [.


  1. null