20. Satans Synagoga

Statans synagoga kallas den från Sumererna som Khazarerna tog upp och låtsades vara judar för att slippa bli attackerade av kristna i väst och muslimer i öst. De ber till Baal, Moloch, Lucifer o Satan för att få kontroll över folket samt rikedom, berömmelse och makt. De kom från inre Asien och dyrkade Satan eller Lucifer och utövade hemska seder som gjorde att de blev utslängda överallt de spred sig. Den mäktigaste maffian idag är påstått den sk ”judiska”  eller ”ryska” och inte Italienska som många tror enligt de som forskat i detta och skrivit böcker om det. Judiska med citations-tecken eftersom de påstått inte heller är ”riktiga” ”judar” .  Ryska med citattions-tecken för de fd boljsevikerna och Stalin, Lenin och många i KGB, FSB var egentligen inte ”ryssar” alls. De talade Jiddish och var ”kazar-tatar-judar”.  I folkmun i Sverige kallade vi dem tattare.  I deras kultur samt uppfostran ingår att inte förtjäna sitt levebröd ärligt.

När allt föll slaktates Sovjetunionen av maffian genom utförsljning av mängder av vapen mm. så maffians makt ökade i världen. Den var och är säkert fortfarande den dominerande i United States of Isarel där de flesta som kränger vapen har dubbla medborgarskap, om inte alla.  Det är välkänt att ”de” är krigshetsare och skickar USA i alla krig så de ska få omsätta sina vapen och tvätta sina drogpengar.

Författarnas liv brukar heller inte sällan bli säskilt långlivade och böckerna är ”alltid out of print”. Nu för tiden finns e-böcker så det kan vara lite svårt för förlag att lägga alla böcker på den ”svarta hyllan” och säga att de är ”slut” ? Varför vi inte hört om dem är ju lite märkligt? Beror det på att de kontrollerar media och Illuminati härstammar från dem? Rotschilds, Soros m fl höjdare är sk. Azkenazi judar eller kazarer som alltså inte härstammar från Judea alls. Enligt studie saknar de hebreiskt DNA. Märkligt är att samma studie visade att 80% av palestinierna hade det? Kazarer talar dessutom Yiddish som inte är hebreiska. Det kanske inte är så märkligt att Palestinerna är förtryckta? Det kanske inte bara är deras mark som är i fokus?

Jack Otto säger i en inspelad föreläsning att en del kazarer  som levde i dagens Turkiet, vandrade in i Rumänien och Bulgarien och blev ”zigenare”, ”tattare”.  De blandade upp sig med det judiska folket och bildade ett slags sub-samhälle och skapade ett eget språk.

”Behold, I give of the synagogue of Satan, of them that say they are Jews, and they are not, but do lie; behold, I will make them to come and worship before thy feet, and to know that I have loved thee ” (Revelation 3:9)

Det märkliga är att bibelns profetior har i princip besannats. Av vilka och i vilket syfte?  Nedan är ett sammandrag samt egen bearbetning från v e t e r a n s t o d a y . com / h i d d e n history of the incrediblyevil-khazarian-mafia , förkortat KM, som är strängt censurerad på nätet.

Från första århundradet i vår tidräkning styrs de av en ond kung. De utövar riter från Babylon med sex och svart magi. De livnär sig på att råna, mörda samt stjäla identiteten från människor som färdas på vägarna. Ledarna för de omgivande nationerna begär att kungen måste välja en religion o kräva medborgare utöva det. Trots löfte fortsatte de att utöva den babyloniska svarta magin, satanism, Baal-tillbedjan. Kungen skapade då en hemlig satanisk-hybrid religion, De fortsatte som inget hänt att råna och mörda de som reste genom Khazari o ta identiteter. Detta har de fortsatt med liksom ockulta ceremonier o Baal-tillbedjan.

Ryssland och de omgivande nationerna vidtar åtgärder men de hade spion nätverk o fick förvarning.  De flydde och tog sin förmögenhet med sig, omgrupperade sig och antog nya identiteter. I hemlighet fortsatte de offer-ritualer. De svor evig hämnd mot ryssarna och nationerna som invaderade Khazaria. De påstods ha anlitat Oliver Cromwell för att starta konflikter och massakrer på irländare samt skottar vilket bl a resulterar i krig samt Maria Stuarts avrättning för att hindra katolska skottland att kontrollera protestantiska England.  så de kan infiltrera och ta över bankerna.  Planen är att ta över alla länders banker och därmed kontrollen av makten. Detta via ett nytt system  av  ”pappersedlar”  som kan bytas mot guld- och silver.  Dvs pengar av luft. Detta gav dem ett utmärkt tillfälle att kontrollera ädelmetallhandeln samt spä ut det med andra metaller och lura dem.

Några av de mäktigaste tog först namnet ”Bauers”  som de sedan ändrade till R o t h s c h i l d.  De tar först över Bank Of England genom att sprida ett falskt rykte att Napoleon vunnit kriget så alla sålde sina aktier i panik som de förstås köpte upp. Detta gjorde det möjligt för dem att stjäla riket av adeln som investerat i City of London Bank. Så gör de än idag. Vem minns inte deras attack på Svenska kronan på 90 talet?  Eller Greklands nyligen? De har sänkt många länders ekonomi för att ta över dem.  De fem sönerna  sändes ut i de viktigaste länderna för att infiltrera och ta över deras banker.

De avskydde kungar hängivna åt Gud och mördar kungliheter på löpande band och påstås ersatt vissa med förfalskningar. Den franska revolutionen följs av den ryska.

Skotten i Sarajevo startar första världskriget när de skjuter  österrikiska ärkehertigen Ferdinandoch hans fru.  Detta hade lätt kunnat undvikas med lite politisk vilja. 1917 rustade de bolsjevikerna och infiltrerade och kapade Ryssland. De mördade tsarefamiljen, stal allt guld, silver och konst. Sedan gjorde de sig av med de kinesiska kungligheterna och avsatte den japanska härskaren.  I USA  har de  konspirerat i evighet och kört avancerade hemliga operationer för att avsätta eller mörda presidenter som de inte själva fört till makten eller lyder deras order. Lincoln sköttes efter kriget. Här korsas vägarna med Jesuiterna som vi skrivit om. Att det i grund och botten är styrda av samma överhuvud är enligt mig bortom allt rimligt tvivel.

De skapade en ond plan för att återhämta de stora mängderna guld och silver som britterna betalat till Kina för sin högkvalitativa silke och kryddor som inte fanns tillgängliga någon annanstans. Genom sitt spion-nätverk köpte de turkiskt opium o spred i Kina som dålig vana som återförde guld och silver till Rothschild. De skapade sitt olagliga skattesystem i Amerika och inrättade FBI för att skydda sina bankirer som försåg dem med pengar och förhindrade att de åtalades för sina kriminella gärningar.

Som hämnd för att Ryssland bröt up Kazaria tusen år tidigare (och för att de bekämpat deras planer att ta över USA och blockera brittiska skepp, Lincolns nej om centralbank,  samt att tsar Nikolaj sa nej till Rotschild att ta över Rysslands cebtralbank) startar de ”ryska revolutionen. ” (Om nu bolsjekviker som talar Yiddish kan anses vara ”ryska”? ) Bolsjevikerna våldtog, torterade och mördade enligt vissa 50 – 70 miljoner ryssar,  inklusive kvinnor o barn, under fasansfulla former. Detta gjorde de en repris på i Tyskland under andra världskriget.

Systemet var utformat för att använda judarna som täckmantel men också förslava dem med pengar, 200 000 judar dödades med 90 000 icke-judiska , enligt Röda Korset. ( om de nu inte är ”äkta” judar så kanske det inte är några problem med en ”jude-utrotning” och historiens största false- flag? andra världskriget där alla deras mål i princip uppfylls. Antalet ”judar” som gasades ihjäl är enligt många trovärdiga källor gravt överskattat)

Planen gick ut på att utrota alla religioner och ersätta med the New World Order. De skapade nazismen. Hitler blev ett problem för när han bröt sig fri och introducerade ett ekonomiskt system som var fritt från vinst och fördelaktigt för arbetar-klassen.  Detta innebar att Tyskland och det tyska folket fullständigt förstördes.

De inrättade ett världsomspännande spionage system som vida översteg något av deras tidigare insatser, (kallas Target Individuals idag o styrs av Tavistock Institute i Europa som kontrolleras av Je$uiterna). Under detta system fortsätter de att infiltrera och kapa alla länders institutioner, rätt, religioner o särskilt frimureriet, militär, Intelligence, och vapentillverkare (Lockhead fick avtal utan upphandling till FN sist)

När KM tog över Israel via deras planerade världskrig började de se Palestina som nya Khazaria och planer på STOR- Israel tog form. De stal mark och bostäder med olagliga ockupationer. Nixon kallar deras apartheid värre än Sydafrikas. De planerar att ta över hela Mellan-östern  ( och såvitt undertecknad förstått dränka eller elda upp merparten av USA, Australien o Europa.)

De arbetade hårt för att infiltrera hemliga sällskap genom att muta, hota, utpressa o pervertera de översta i sina pedofilnätverk och barnoffersritualer som bl a Ronald Bernard vittnar om. Även nyckelpersoner i politiken involverades i de sataniska nätverken samt höga militära – och underrättelse-positioner, åtföljda av mutor och hög status.  De tog över utbildningen som skulle vara ”politiskt korrekt” med främjande av mångfald och perversion.

Man tillsätter fluor i vattnet och tandläkare övertygas att det förhindrar håligheter och inte skadar hjärn-funktionen eller sköldkörtel-funktionen som det gör. I koncentrationslägren tillsattes mängder för att passivisera fångarna. Fluoret gör även att aluminium som är dess restprodukt kan passera blod hjärn barriären o ge kraftig sänkning av IQ och neurologiska störningar. Program för att utveckla och distribuera vaccinationer och skapa kroniska hälsoproblem inleddes. Läkare har varit mind-kontrolled och vilseledda av förfalskad forskning. Vacciner är kontaminerade med SV-40 o andra cancervirus som kan aktiveras via strålning o annat.

Via en nyhetskartell tog de  kontroll av media för att kontrollera folkets tankar. De inrättade American Medical Association för att kontrollera läkare och dess utbilding.

Netanyahu, KM: s operativa chef, använde Mossad och dessa dubbla medborgare  i USA och Israel för att planera och iscensätta 9/11 attacken mot Amerika som skulle skyllas av media på muslimer. De informerade ”Friends of World Zionism” att inte flyga samt fly från New York…

De 35  utredarna som utredde den Israelisk stölden av 350 avvecklade W-54 Davy Crockett kärnmissiler mördas av en kryssningsmissil från en israelisk ubåt i Pentagon. ( Detta bekräftas av hög militär som såg fotona på missilen timmar efteråt från den enda bevakningskameran som inte satts ur funktion den dagen. Betänk hur många de har runt byggnaden?  Detta foto retyscherades sedan där man tillsatte vingar. Vidare var hålet för litet för ett flygplan, utan åtföljnd explosiv brand från antänt flygbränsle.)

Israeliska Urban Moving Systems användes för att transportera mini-nukesen .. Gordon Duff avslöjar att Netanyahu planerade 9/11. I  en intervju som Mike Harris hade med på hans talkhow ”The Short End of Stick ”på 3-10-15… ”

”Jag har hört mycket insiders hemligheter men den här tar verkligen priset och förklarar exakt vad Israel och deras hantlangare har varit för oss på uppdrag av KM att sänka ekonomi, öka arbetslöshet, brott, alkoholism och droger, dumma ner barnen o skolsystemet, vacciner o fluor o korruption”

N e t a n y a h u var en KGB-spion. På Finks bar i Jerusalem, ett välkänt Mossad vattenhål sades :

”Om vi blir fångade kommer de att ersätta oss med andra som oss.. Så det spelar ingen roll vad du gör, Amerika är en Guld kalv som vi skall svälta, stycka o sälja bit för bit tills inget återstår mer än det vi kontrollerar . Varför? Det är ”guds vilja” och vi kan vi göra det om och om igen. Vi gör det mot länder vi hatar. Vi förstör dem mycket långsamt och får dem att lida för att vägra att vara våra slavar”

När N e t a n y a h u nämner Guds vilja, menar han Baal eller Moloc. De dyrkar honom genom ständiga offer och massmord och om de ”säljer sina själar” till Baal tar de på sig Baals egenskaper o blir allt mer psykopatiska och onda. Vi måste få ut denna information till alla vi kan, förena oss o driva dessa Satans avskum tillbaks dit de kom ifrån eller avprogrammera de som är räddningsbara.

De har kärnvapenladdningar i tjugofem större städer i USA och Europa för att kunna utöva utpressning mot dess styrande.  De har dessutom varit inblandade i olagliga vapenaffärer där missiler mm gått till Israel.

Många ryssar på höga militärmbeten inser att denna maffia är densamma som stod bakom mordet på tsaren och uppemot hundra miljoner ryssar ( enligt dem) och de vill ha hämnd. De vill se till att deras flöde av pengar förrvinner genom att motarbeta ”petro-dollarn” och införa en valuta om är backad i metaller att handla oljan i, istället för dollar. ( Detsamma som flera länders ledare försökt tidigare för att häva deras makt och  monopol, t ex Gadaffi, varpå han eliminerades.)

Snart kommer alla veta att Bibi Netanyahu och Mossad stod bakom 9/11 på order av Rotchilds.

Jag rekommenderar varmt  original-artikeln av Mike Harris på Veterans today  ( sök på Kazarian Mafia ) samt föreläsningen på youtube  av Jack Otto. Läs även  Lars Berns artikelserie ”drömmen om världsherravälde”, precis det Jack Otto talar om.

 

https://www.veteranstoday.com/2020/08/21/most-controversial-document-in-internet-history-the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/#