Anzu, Azazel, Molech, satan o Lucifer

I fg kapitel har vi diskuterat både vem King Unis, Yaldabaoth o ärkeängeln Michael kan vara? Vi har ställt frågan om vem Lucifer är som många håller för anti-christ o här ska vi dyka lite djupare i det.

Kärt barn har många namn heter det, men i det här fallet är det tvärtom, namnet på den vi fruktar mest. Det verkar finnas fler namn  för ”honom” än Skaparen själv. [1]Mina tankar har dock varit inne på att de är en och densamma i olika skepnader av välgrundade anledningar.  Texterna [2] menar ”i princip ” att ”guden” för just vår planet är satan själv, men ingalunda skapare av universum [3]

Många förknippar Lucifer med satan. Vi har nämnt att Lucifer kan vara Venus, Baphomet/Thoth m fl. pga stora likheter [4]

I Rom var inte Lucifer ansedd som en Gud som Diana (månen)  o Apollo (solen)o resten av gänget med Jupiter (Zeus) som boss de tagot från grekerna. Han näms bara ett par gånger i bibeln; [5]

O Lucifer son of the mornnig how art thou cut down from the ground which did weaken the nations

Lucifer skapade den materiella världen för att fånga själar o han bror  Jesus steg ner för att befria dem  där korset sågs som instrument att döda Jesus enligt [6] [7]

I bibeln står att Gud ska straffa de som tillber Molech o offrar sina barn levande vilket bl a semiterna gjorde. En staty med eld under hade ”fack” att stoppa in barnen ovan elden som brann. Detta sägs ha fortsatt med ”Saturnalierna” i  Rom [8]. Det firades i slutet på december då solen stod still i tre dagar innan den ”återuppstod” från ”döden”.[9]

Molech o Lucifer åkallas  i ”Satanist-mässor”. [10] Om Molech är antichrist eller inte är väl inte helt solklart. Det finns flera att välja på i bibeln o de texter som borde ingått där. Vi har i de gnostiska [11] bla Yaldabaoth  som kastades i ”vattnet” av Sophia [12]

I de sumeriska texterna nämns ett ”monster” som ”sydvinden” som jag identifierat som Anzu som beyder ”himlens visdom” så jag funderar lite hur korrekta översättningar samt slutsatser de gjort? [13] Denna vind jagar Enkis tjänare Adapu som bryter ”vingen” av Anzu. [14]. För detta kallas Adapu till den högste guden An/Anu. [15] I sumer  har vi oxå Yam som ett farligt sjö-monster. [16]

Leviathon är den judiska motsvarighen [17]  som ska slåss mot mastodont – monstret Behemoth [18]i den sista striden.

Lotan är föregångaren [19]besegread av Baal Hadad,[20]

I Grekland har vi Typhon med många drakhuvudenson till Gaia (jorden) o Tartarus [21]

I Khem jagar syskonen SethRe varje skymning ormen Apep till underjorden. [22]

Bland ledare för fallna änglar har vi Nergal i Sumer  samt Samael o Azazel i bibeln.  Mastema [23] får uppdraget av Gud att testa oss. Andra texter menar oxå att det är med tillåtelse att förleda oss? Lucifer har inte beskrivits som anlitad av Gud, snarare opponent  till Yhve som anses som just satan själv av gnostikerna. [24]

Vi har även BELIAL [25] som ledare o prins för mörkret. [26]. Han nämns i exorcism som ”ond ande” samt i texten: ”Du gjorde B för avgrunden, ängel av ondska o mörker, som bringar ondska o skuld. Gud säger att han inte ska trösta oss förrän vi är perfekta ” I shall not retain Belial within my heart.”  [27]

Hur Gud kan tillåta ondskan kallas Theodice problemet;

Antingen vill Gud utplåna det onda, men kan det inte. Eller så kan han det, men vill inte. Eller så varken kan eller vill han. Om han vill men inte kan är han maktlös, vilket går emot hans natur. Om han kan men inte vill är han ond, vilket också går emot hans natur. Om han varken vill eller kan är han både ond och svag och alltså inte Gud. Men om han vill och kan, vilket är det enda som stämmer överens med vad han är, varifrån kommer då det onda och varför gör han inte slut på det?”[28]

I Dödahavsrullarna [29] identifieras ängeln av ljus som Gud själv. Den nämner Abrahams dröm där två nefilims slåss om honom där  Belial[30] ska "släppas lös mot Israel"  med porr, girighet etc. Ibland skrivs han som agent för Gud o ibland rebell likt Mastema[31]


 1.   thoughtco.com/satanic-infernal-names-biblical-hebraic-origin-95936 ydhyhwh.wordpress.com/tag/revelation-2216
 2. De gnostiska samt Emerald tablets
 3. som hen verkar inbilla sig
 4. Lucifer/ haylel  "son of the morning " är arameiska o kan syfta på Lysa eller  yla,hylla, prisa då det är inte solklart att det är "ljusbäraren".  Venus  är förövrigt synlig i gryning o solnedgång , kallad både Hesperus o Luciferus, sonen (senast var venus HON?) av Aurora o Cephalus, "
 5.   ”How you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations! You said in your heart, ‘I will ascend to the heavens; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of . I will ascend above the tops of the clouds; I will make myself like the Most High.’ But you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Those who see you stare at you, they ponder your fate: ‘Is this the man who shook the earth and made kingdoms tremble, the man who made the world a wilderness, who overthrew its cities and would not let his captives go home?'”  
 6. The Secret Supper är både en bok av Javier Sierra samt en gnostisk text
 7. Isah 14: 12 ;
 8. Saturna som Rom hette på den tiden
 9. Har hört att det ska ta tre dagar för själen att komma till andra sidan?
 10. Den mest kända är den vid Bohemian Grove där Luciferianer från bl a de slutna universitets-sällskapen från Harward o Yale med Skulls & Bones, Cap & Gown o andra slutna sällskap samlas i vita täckande kåpor" runt en brinnande uggla. Den skulle mycket väl skulle kunna symbolisera Anzu.  Se gärna Bernards vittnesmål. 
 11. från Naghammadi 
 12. Sophia is consort to the Creator. Både Poseidon o Neptun kom ur havet precis som sumeriska Enki, ofta avbildad med vatten och fiskar runt sig.
 13. De verkar skilja sig en hel del och som vanligt undrar man om "fynden" ska passa teorier istället för tvärtom?
 14.   Ett plan eller helikopter? https://therealsamizdat.com/2015/08/20/kvanvig-adapa-breaks-the-wings-of-the-south-wind
 15. Adapu som Enki "skapat" mha frun/systern Ninhursag som fött honom. An vill ge honom evigt liv men han Enki har sagt honom att inte äta eller dricka något som erbjuds
 16. Yam har jag som Enki själv.  Det finns en tavla som beskriver hur Enlil har ihjäl Yam.
 17. Book of Job, Psalms, the Book of Isaiah o Book of Amos.
 18. (oxå Book of Job o tankarna går till den där jätten i fg kapitel som flög runt i Tibet? Åter Enki o Enlil som slåss igen? Bröderna? )
 19. den Caananitiska
 20.  Enlils son enligt mig.
 21. en hemskare variant av helvetet. Homeros säger son till Hera o Kronos. Typhon besegrades av Zeus som låste in hen i Etna då han försökte ta över herrväldet av Kosmos,
 22. Apep symboliserade kaoset i motsats till Maat som stod för ordningen i univsersum.
 23. I The Book of Jubilees
 24. synonym med Saturn, Kronos i grekiskan .
 25. (värdelös)
 26. nämns i GT, NT NHC o Koranen, att skilja från BAAL /BAEL o BEL som betyder LORD
 27. "Kriget mellan sönerna av ljuset o mörkret" i Dead Sea Scrolls
 28. Kristne Lactantius på 300-talet; Bakgrunden om Guds allsmäktighet o godhet anses vara vördnaden o inte ifrågasätta, utan ära honom som ofelbar o ingen annan makt står över honom. I religioner med flera gudar så anses problemet komma av andra gudar som motarbetar varandra. 
 29. I The Manual of Discipline 
 30. Belial inspirerade  Jochaneh o hans bror att motsätta sig Moses o Aaron. Levi ber sina barn välja mellan Guds lag eller B. [footnote]Verket säger oxå att om själen är konstant störd kommer B in. Joseph säger att när judarna lämnar Egypten kommer de få ljus men Belial stanna i mörkret med Egyptians. När Messiah kommer ska han binda honom o änglarna straffa de som följt honom
 31. jag tror Israel kan syfta på alla människor King of babylon Ezekiel 21; ” Cry and howl, son of man: for it shall be upon my people, it shall be upon all the princes of Israel: terrors by reason of the sword shall be upon my people: smite therefore upon thy thigh...the LORD came unto me, saying, Son of man, set thy face toward Jerusalem, and drop thy word toward the holy places, and prophesy against the land of Israel .. say to the land of Israel, Thus saith the LORD; Behold, I am against thee, and will draw forth my sword out of his sheath, and will cut off from thee the righteous and the wicked." "Herren gick mot mig o sa , vänd dig mot Jerusalem o de heliga platserna o säg att Herren är emot Er o Israel o kommer att dra sitt svärd mot er o skilja de onda från de goda . "Mitt svärd skall gå fram från norr till söder..." I Daniel’s vision av bestarna förklarar en ängel att de symboliserar fyra kungar eller kungariken på jorden , men de heliga skall få "kingdom forever.”  (evigt liv)   Daniel såg fyra bestar stiger upp ur en sjö; ett lejon med vingar av en örn , en björn, en bevingad leopard med fyra huven o en best med tio horn. Gud sitter på tronen i himlens domstol o den fjärde o värsta besten döms o dödas. En varelse som (”like a son of man”) kommer fram ur molnet o ges evig "kingship".