Nanna o Suen verkar va en titel?

denna bok ”Toward the image of Tammuz and other essays.. ” av Thorkild Jakobsen innehåller texter mellan Suen o Nanna etc samt  ERRA .. som ju betyder tjänare till RA o alltså säkert är ett ämbete /titel ?

” To Ibbi -Suen my king , speak what Ishbi-Erra, your servant says: I was charged with an expedition to Isin and Kazallu to buy grain…

144 000 grain?? (like in rev? ) was brought into Isisn .. now thw Martus .. ente