Mother of Angels & the Cosmic Soul

Vi har mer eller mindre trattat ner det gudomliga feminina till de flesta av antikens gudinnor. HECTATE är den grekiska skydds gudinnan som gav daglig frälsning o framgång till den Atenska famijen . I Chaldean Oracles  anses hon både styra (delvis?) över jorden, havet o himlen samt ha rollen som universiell ”frälsare” (Soteira- betänk ISIS stjärna SOTIS ) och vara den kosmiska världssjälen och mor till änglarna. Detta stämmer väl in på ”myterna” om gudinnan Maya o den Vediska religionen där hon är ”slöjan” som omger ”ALLT”.

Hon håller till i ”underjorden” /dödsriket/ (paradiset ?) Diana är hennes romerska namn. Hon har en krona i håret o håller en fackla som frihetsgudinnan eller nycklar.

An analysis of the Chaldean Oracles demonstrates an inspiration for contemporary gnosticteachings: fiery emanations initiate from the transcendental First Paternal Intellect, from whom the Second Intellect, the Demiurge comprehends the cosmos as well as himself. Within the First Intellect, a female Power, designated Hecate, is, like Sophia, the mediating World-Soul. At the base of all exists created Matter, made by the Demiurgic Intellect. The matter farthest from the Highest God (First Father / Intellect) was considered a dense shell from which the enlightened soul must emerge, shedding its bodily garments. A combination of ascetic conduct and correct ritual are recommended to free the soul from the confines of matter and limitations, and to defend it against the demonic powers lurking in some of the realms between Gods and mortals.[1]

  1. ^ ”The Relation between Gnosticism and Platonism” in Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition, p.40
  2. ^ Lewy, Hans. Chaldean Oracles and Theurgy: Mystic Magic and Platonism in the Later Roman Empire (Paris: