Hemliga sällskap

Som JFK säger i  hans sista tal  så styrs vår värld av hemliga sällskap o har gjort sedan urminnes tider.  Videotips; ”The speech that killed him ”  o Money Mafia av Canadas fd försvars-minister.

Den mest kända är ILLUMINATI  som är en slags paraply-orden under vilka många sällskap sorterar in under med FN o Tavistock som central punkt.

Målet är en global diktatur ” New World Order ” ( NWO) med gemensamt språk, valuta, polis o lagar etc. Redan idag finns omfattande försök att sätta denna gamla plan i verket via bildandet av FN, EU o snart Afrikas, Oceaniens samt Amerikas unioner. Avskaffandet av kontanter är bara ett led i införandet o Internationella valutafonden ( IMF) står redan över samtliga länders lagar o bestämmer i princip oinskränkt allt som har med pengar att göra. Deras makt är större än folk förstår.

Den som styr över pengarna styr världen. Den som styr över energin kontrollerar kontinenter o den som kontrollerar maten kontrollerar folket”  ( Henry Kissinger 1973)

Heinz Kissinger var tysk jude med anklagelser för bl a  pedofili o att han våldtagit pojkar då han var homosexuell enligt bl a Kay Griggs.

Videotips; ” Illuminati wife tells all”  o ”Kissinger & The Jews .

Nu kanske ni undrar om det inte är en bra idé med en gemensam värld som John Lennon sjöng om? Ja, det låter ju bra men deras avsikt är en helt annan utifrån de vittnesmål, visselblåsare o dokument som presenterats. De vill ha en reducerad befolkning till en halv miljon där de själva är en förmögen kontrollerande ”elit ” o resten deras slavar som de kontrollerar fullständigt, alltifrån luften de andas, vattnet de dricker, maten de äter, nyheterna o ”nöjet” de serveras, orden de yttrar o skriver o tankarna de tänker. Detta görs via rigorös kontroll utifrån.

Every breath you take, every move you make, every wow you brake .. I ‘ll be waching you .. av STING stämmer nog och mer därtill. George Orwell vrider sig så i sin grav att med en generator skulle man drivit en hel stad… var det någon som sa. Som om det inte räckte har vi också säkert snart kontrollen av vårt blod, där blodgrupp, bakterier, socker, hormoner, patogener o RUBBET kollas i realtid uppkopplat via internet till en stordator som läser av allt i din kropp. Detta finns redan noga planerat o patenterat . Gissa tre gånger vilka som står bakom? Vilka har Satanist- logon och står bakom all kontroll i världen? O samlar all data om dig? It’s called Vampyre watch.. just google it.. med samma teknik som i CERN, som säkert drivs av samma satanistiska dårar, med ledning av den helt sanslösa invigningsceremoni de hade med Baphomet/ Lucifer /RA på en stor filmduk samt gudinnan ”ISIS” som jag tror de gravida vrålande kvinnorna med träd i håret skulle symbolisera? Jag undrar bara vart El var någonstans? Var det Kronos på klockan?  Deras port de öppnat ”Stargate” till universum och andra dimensioner har nog släppt in mer än bara råttor? En arme av döda står det i  uppenbarelse-boken? De döljer det inte ens utan är helt öppna med det. Hur som helst, de skjuter protoner i huden som via omvänd osmos sugs blodet in i ”armbands-klockan.” Det blir precis som med deras ”Smartphone” som kan i princip allt utom att ringa? Visste ni oxå att det är aliens som utvecklat den , eller om det är ”varelser” från framtiden / andra dimensioner som kommit tillbaka från framtiden för att lära oss den nya tekniken? Lite oklart dör faktiskt a la Matrix style?  Den kan visst också lyssna av allt du säger även när den är avstängd liksom GPS:en konstant är på via ett reservbatteri som också fungerar när du tagit ur batteriet. Fiffigt va? Detta gäller förstås också för allt smart… tv och surfplattor etc. Kan va idé att tejpa för kameran faktiskt om du är naken?

Nu skulle ju detta handla om sällskapen. Som bilden högst upp visar ser man överst de mystiska gamla religionerna. Vi talar bla om Sumerisk och Egyptisk tro och de efterföljande Abrahamtiska som bygger på dem. I princip bygger all religion på dessa grunder och har samma berättelser.

Någonstans ur all denna kittel kokade det ner till Knights Templars som man kan tro är hederliga riddare som räddar fagra prinsessor i nöd från drakar och kanske muslimer? Faktum är att det här med drakar är väldigt intressant eftersom det förekommer massor av bilder på dem i de gamla religionerna, mer eller mindre framställda som gudar, precis som Kinas kejsare också påstås ha blod från drakar. Det var den ”kungliga blodlinjen” och kravet för att bli kejsare. Denna är också påstådd att styra hela världens kungahus och efterföljande statsmän i höga ämbeten som Bush, Kennedys etc. Huruvida vi är styrda av reptiler eller ättlingar till dem eller kanske hybrider, återstår att utreda? David Icke har en hel att säga om det och det tog fler år innan jag kunde smälta den informationen. Det gör man inte på en kvart. Vi kommer diskutera det framledes samt även ställa oss frågan om dinosaurierna verkligen dog ut? Eller gick de helt enkelt under jord pga den snabba istiden forskare tror drabbat planeten , då fler fynd tyder på ”Flash- frozen” ? Det får mig ofrånkomligt att tänkla på ”Day after tomorrow” och hur stabil Gulfströmmen är egentligen? De där satanisterna har meckat massor med luftströmmarna, faktiskt en hel del här på norra halv- klotet , som styr en stor dl av jordens atmosfär och säkerligen också havsströmmar. Vad flera inte vet är att vi i Sverige har stora HAARP anläggningar för kontrollerandet av vädret. Jag är rätt säker att de fifflat med strömmarna också. Polerna håller redan på att skifta de med. Förr i världen var nordpolen rakt norröver, nu är en tiltad. Faktum är att en finsk man vid namn Bock har några helt sanslösa historier om det samt Atlantis och hela världens begynnelse med Paradiset, och den började inte i UR utan här i Norden. Nordpolen sas ligga i Helsinki. Där också ordet Hell påstås komma ifrån. Mycket spännande är det…

Jüri Lina har i många år kämpat för att avslöja sanningen och skrivit boken Världsbyggarnas bedrägeri – Frimureriets dolda historia. Han har besökt många av de mäktiga frimurarlogerna i världen för att studera deras skrifter. Boken är sprängfylld av referenser och borde kunna bli en fantastisk guldgruva för framtida forskare om frimureriet, Illuminati och de olika ideologier och rörelser som sprungit fram ur dem, exempelvis socialismen, kommunismen, nationalsocialismen, globalismen med flera. Han berättar om Tempelherreordens och Rosen-kreutzarnas historia och redogör mycket ingående för hur dessa grupper infiltrerade de fria murarnas gillen och som då blev de vi idag benämner Frimurarna. Frimureriet blev redan under andra hälften av 1700-talet en ”en internationell kraft som påverkade olika länders politik och ideolog”. De har sina rötter i , Illuminismen som förmedlats av det internationella frimureriet. Slagorden: ”frihet, jämlikhet och broderskap” är bara ett politiskt bedrägeri för att få komma till makten. De har oxå tagit över vårt bank- och finanssystem. Han berättar att judarna hörde till de få som kunde läsa och skriva och var därför kapabla att organisera lånetransaktioner som den växande handeln var i behov av. Dessutom var det förbjudet inom både kristendomen och islam att låna ut pengar mot ränta. De blev därför det enda internationella nätverket av ”penningutlånare, handelsmän o penningväxlare

New World Order – NWO Jüri Lina skriver att det moderna frimureriets främsta mål är att ”bygga den nya världsordningen – ett andligt Salomos tempel, där icke-medlemmar endast har en slavs ställning” (s. 52). Det största motståndet mot globalismen och NWO kommer från nationalisterna, de som i första hand vill värna om sitt eget land, sitt eget språk och sin egen kultur. Frimurarna menar att nationalisterna har ”fel värdegrund”

Videotips:  ”Kay Griggs Reveals all” https://youtu.be/U_qCmuJWiAQ

Nedan text är Pia Hellertz sammandrag av Mark Dice bok;

Illuminati skapades av Adam Weishaupt i Bavaria i södra Tyskland, den 1 maj 1776. De hade fem mål enligt författaren:

1) Att avskaffa monarkierna och ersätta alla regeringar.
2) Att avskaffa all privat egendom och arvsrätt.
3) Att avskaffa patriotismen (fosterlandskänslan), den nationella
identiteten och den nationella stoltheten.
4) Att avskaffa familjen, äktenskap, moralen och se till att staten uppfostrar och indoktrinerar barnen.
5) Att avskaffa all religion.

Mark Dice konstaterar att det är samma mål som drygt 70 år senare publicerades i det Kommunistiska Manifestet (1848). Författaren menar att Karl Marx utan tvekan inspirerades av Weishaupt. Senare mål handlar om att införa en universell valuta, ökad övervakning, att ta bort lagen som ger amerikanarnas rätt att bära vapen (Second Amendment) med flera (s. 22).
Nästan 200 år senare rakade Anton LaVey rituellt av sig sitt hår och skapade Church of Satan den sista natten i april 1966, d.v.s. natten mot 1 maj. Mark Dice berättar att Bavarian Illuminati var en modernisering av de urgamla mysterieskolorna. 24 år gammal blev Weishaupt lärare vid Ingolstadts universitet i Bavaria där han i sin roll som dekanus började lansera Illuminati.
Weishaupt var mycket medveten om makten i information. Men på den tiden fanns ju inte TV, radio eller internet, men däremot fanns det böcker, bibliotek och läsgrupper. Han insåg vikten av att kontrollera dem.
År 1785 skrev några medlemmar ner några punkter som skulle gälla för medlemmar i Illuminati. För det första skulle man vara totalt fri från alla religioner. En religiös person kan aldrig nå de högsta graderna (s. 22). För det andra måste man helt underordna sig Illuminati. ”Ära, liv och levnadsvillkor ska helt och hållet offras till övermakten (the Superiors)” (s. 23). För det tredje måste man inse att Illuminatis Superiors måste betraktas som ”de mest perfekta och de mest upplysta bland människor – ingen tvekan får finnas om deras ofelbarhet” (s. 23). Det är om dessa punkter som nytillkomna undervisas om i de lägre graderna av Illuminati. Illuminati spreds i varje provins under Frimurarnas täckmantel (s. 24).
Under de år som gick fattades flera beslut om att förbjuda Illuminati, vilket ledde till att media inklusive ”den ofta felaktiga och komplett opålitliga Wikipedia” (s. 31) påstår att Illuminati försvann år 1787 efter förbud. Men år 1790 informerade Hertigen av Bavaria att Illuminati fortfarande var aktivt och även samlade nya medlemmar Ett sätt för nya medlemmar att visa sin lojalitet kunde vara att döda någon som hade svikit Orden (s. 37).
Styrkan hos Orden efter detta var att den blev hemlig. ”Låt den aldrig uppträda under sitt eget namn, utan istället alltid under ett annat namn och en annan profession”. Mark Dice ger exempel: Council on Foreign Relations, Bilderberggruppen och Federal Reserve.

Illuminati och frimurarna
Ett av de sällskap som Adam Weishaupt använde sig av som nämnts var Frimurarna. År 1782 infiltrerade han dem och introducerade vad han kallade Illuminerade Frimurare. ”Inget passar bättre än de tre lägre graderna frimurare; allmän-heten är vana vid dem, förväntar sig lite från dem och tar därför ingen notis om dem” (s. 54). Idén att frimurarna har ”Den Stora Sanningen” och att medlemmarna kommer att få tillgång till den en vacker dag, attraherade nya medlemmar.

Teorin om de 13 blodslinjerna
Många källor talar om Illuminatis blodslinjer eller de tretton blodslinjerna i toppen av Illuminati. Mark Dice räknar upp dem: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russel, Van Duyn och Merovingerna. Hälften av dessa namn var okända för mig.
Nummer 13 är ett extremt magiskt tal för Illuminati och därför begränsades antalet blodslinjer till 13. En författare som Dice refererar till, Fritz Springmeier, som år 1999 publicerade boken Bloodlines of the Illuminati, menar att talet 13 också kan vara ett sätt att driva med de israeliska stammarna. Josefs stam splittrades och blev två, menar han. Men det finns många fler fram-gångsrika familjer i världen som allierat sig med Illuminatifamiljerna utan att gifta in sig med dem (s. 66).
Mark Dice beskriver kort kopplingen mellan dessa blodslinjer och teorin om de ”kungliga blodslinjerna”, vilken innebär att man är direkta ättlingar från ”Gudarna”, d.v.s. de högt utvecklade varelser som kom från en annan planet till jorden och som jordmänniskorna upplevde vara ”gudar”. Jag tar ett citat från 1 Mos. 6:

När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur. … På den tiden – och även senare – när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort.

Dice berättar om de kristna bilbelsforskare som tror att dessa ”Guds söner” som kom och tog människornas döttrar var en utomjordisk ras som kallas Annunaki. Vissa versioner av Bibeln talar om att Guds söner är ”övernaturliga varelser” som kom till jorden och blandade sig med jordiska kvinnor som födde en hybrid som kom att kallas Nephilim. Detta är en teori som författaren och forskaren Zecharia Sitchin beskriver i sina böcker Den tolfte planeten (1979) och Skapelsen i nytt ljus – Bibeln och Darwin – kan båda ha rätt? (1991)
Bland en del andra författare nämner Mark Dice också en kontroversielle brittiska författaren och ”konspirationsteoretikern” David Icke som sedan många år förmedlar teorin om att Illuminati härstammar från utomjordiska ”reptilvarelser” som måste dricka blod för att klara av att existera i den livsform som det innebär att leva i de dimensioner som är på planeten Jorden (s. 71). Det kan väl nämnas att David Icke inte är ensam om reptilteorin, även om han var först att presentera den offentligt om jag förstått det rätt.
Mark Dice menar att han själv inte förkastar möjligheten av att nån slags utomjordisk (”eller demonisk”) ras i hemlighet arbetar med Illuminati och ger dem instruktioner om vad de ska göra, ”men temat om aliens ligger utanför fokus för denna bok och i de flesta fall är ‘bevis’ om sådana varelser omöjliga att verifiera (åtminstone för närvarande)”, skriver författaren (s. 73).

Illuminati och kampen mot kristendomen
Kristendomen och de kristna har från allra första början varit ett prioriterat mål för Illuminatis attacker. I dessa attacker används metoder för att demoralisera människor genom propaganda för fri sex, för pornografi och liknande. Hollywoods filmproduktion och musikindustrin används som medel för att förstöra moralen i samhället. Mark Dice menar att vi idag kan se tydliga spår av attacker mot kristendomen, exempelvis när de kristna opponerar sig mot att homosexuella ska få gifta sig och adoptera barn, en agenda som Illuminati driver.
De kristna har hela tiden varit kritiska mot och bekämpat Illuminati och New World Order, för att inte glömma ”Odjurets tecken”, 666, ”The Mark of the Beast” (s. 43). De kristna står som det sista stora hindret för Illuminati och deras mål. De har länge varnat för den ”satanistiska konspirationen” som bland annat som nämnts, drivs av filmindustrin i Hollywood med dess moralnedbrytande verksamheter.

Feminismen och Illuminati
Ett av Illuminatis ursprungliga mål var att bryta sönder den traditionella familjen, så att barnen skulle uppfostras och indoktrineras av institutioner underordnade regeringen (s. 43). Det innebar att man manipulerade kvinnorna genom att uppmuntra dem att bryta sig loss och frigöra sig från de traditionella kvinnorollerna och göra uppror mot traditionella plikter och uppgifter i hemmet samt mot moderskap. Dessutom blev manipuleringen av kvinnorna ett kraftfullt vapen mot männen, menar Mark Dice.
Feminismen blev därför en viktig strategi. Genom att propagera för kvinnans ”frigörelse” suggererades kvinnor till narcissism och livsnjutning för sig själv. För att få den möjligheten måste kvinnan kunna få vara fri från sina barn. Regeringar runt om i världen, i synnerhet de socialistiska, anordnade barn-krubbor, daghem, förskolor m.m. för ändamålet.
I skrivande stund, juli 2017, sändes en dokumentär om författaren Jan Myrdal i SVT med anledning av hans 90-årsdag. Hans föräldrar, de socialdemokratiska sociala ingenjörerna Alva och Gunnar Myrdal var ju starka förespråkare för att barnen skulle vistas på barnkrubbor och att fostran skulle delas mellan föräldrar och utbildade barnpedagoger. Samtidigt kunde kvinnorna frigöras för förvärvsarbete och betala skatt.
Mark Dice konstaterar ironiskt att även om kvinnorna kämpar för lika rättigheter så förväntar de sig (vi oss) att männen ska betala för båda när de träffas och att männen ska köpa dyra presenter till kvinnorna (s. 44). Mödrar som väljer att stanna hemma för att ta hand om sina barn kallas för ”offer för en mansdominerad ideologi” (s. 45). Och jag tänker på min fantastiska dotter som varit hemma i 14 år med sina fyra barn, övertygad om att om man skaffar barn till världen så vill man själv ta hand om dem också. Jag är orolig för hennes pension. I rådande samhälle bestraffas de kvinnor som stannar hemma med barnen med försämrad pension.

Skolan som indoktrineringsinstitution
Genom statliga nationella läroplaner, som innehåller ”värdegrund”, mål och riktlinjer, tydliggörs vad indoktrineringen ska gå ut på. Skolan ska hålla sig till det innehåll som bestäms centralt. Lärare har inte tillåtelse att gå utanför dessa ramar. Mark Dice berättar om en skolledare, Charlotte Iserbyt, som upptäckte hur den amerikanska regeringen under president Ronald Reagan (USA:s president 1981-1989) successivt skapade ett system som eliminerade det kritiska och innovativa tänkandet så att studenter och elever blev ”zombies som bara upprepade vad de fått lära sig” (s. 47). Hon skrev en bok, The Deliberate Dumbing Down of America (1999), den avsiktliga fördumningen av Amerika. På bokens framsida står det i min översättning: ”Denna bok kommer för alltid att förändra din syn på hur du ser på ditt barns utbildning”. Iserbyt konstate-rade att det hemliga sällskapet Skull & Bones driver Department of Education (Utbildningsdepartementet) som dikterar vad barnen ska lära sig. I USA har man nu fått Common Core som motsvarar vår svenska nationella läroplan och det finns ett stort motstånd mot den, både från politiker och allmänheten.

Hemliga sällskap
I ett kapitel presenterar Mark Dice ett antal hemliga sällskap på ett initierat sätt. Han börjar med de uråldriga Mysterieskolorna som undervisade om mysterierna om liv och död. Dessa ockulta kunskaper kan användas både som svart och som vit magi, d.v.s. antingen för hämnd och vedergällning eller utifrån nästakärlek för att bota och hela. Massorna, som var outbildade, blev ”slavar för de andliga bedragarna” (s. 77). Svartmagikerna dominerade affärslivet och ekonomin, något som författaren menar att vi ser konsekvenserna av idag.
Den esoteriska, hemliga, traditionen kan enligt författaren ha börjat i Mesopotamien, som är den äldsta mänskliga civilisationen och den första som skapade ett skriftspråk. Mark Dice beskriver sen ”den esoteriska kedjan” lite kort: Pythagoréerna (år 5 före Kr), Mithras (omkring år 100 e.Kr.), Gnostikerna (år 1-300 e.Kr.), Tempelherreorden (år 1118), Katarerna (1200-talet), Jesuiterna (grundades år 1540), Rosenkreutzarna (grundades 1614), Frimurarna (grundades 1717) till Illuminati (grundades 1776). Om man fortsätter till mer moderna organisationer hittar man Skull & Bones (1832) som är kopplat till Yale University, Bohemian Grove (grundades 1872), Federal Reserve Bank (startade 1913), Council on Foreign Relations (1921) och Bilderberggruppen (1954) (s. 78). Författaren menar att de sistnämnda är organisationer som styrs av Illuminati. De utgör en hierarki som alla använder sig av ritualer och fester för att övertyga medlemmarna om att de är speciella och utvalda och kommer att få ta del av ”Sanningen”. För att förvara och försvara sina hemlig-heter använder man sig av hemliga eder och heliga löften om att aldrig avslöja kunskapen för utomstående.
Mark Dice går sen mer ingående in på varje sällskap, vilket är mycket intressant och lärorik och inspirerar till djupare studier för förståelse. Eftersom jag ägnat en del tid åt att studera och skriva om sexuella övergrepp på barn, pedofili hos Maktens män och kvinnor och satanistiska sexuella ritualer, är det intressant att läsa Mark Dices berättelse om ”sexmagi”, vilket innebär att man menar sig använda den sexuella energin för att ge deltagarna övernaturliga superförmågor (s. 83). Författaren berättar att Theodore Reuss som var medskapare av Ordo Templi Orientis, menar att sexmagi var den främsta av de ockulta hemligheterna.

Frimurarna
Det hemliga sällskap som det kanske skrivs mest om idag är väl Frimurarna. Frimurarna är organiserade i loger och grader. Den 33.e graden lär vara den högsta, dit få personer kommer. Siffran 33 är ett av dessa ockulta tal som används i frimurarnas världsbild. En intressant tanke som jag fick bekräftad av Mark Dice är att 33 motsvarar de 33 kotorna i vår ryggrad (s. 96). Författaren menar att medlemmarna av den 33e graden menar sig ha blivit fullt upplysta och fått den hemliga kunskapen om de uråldriga mysterierna (s. 97).
”Fri” i begreppet frimurare står enligt Mark Dice för tanken att man som frimurare är fri från okunskap och fri från de kedjor av mörker som förslavar.
Jüri Lina, som av vissa källor beskrivs som en av världens ledande frimurarforskare, menar i sin bok ”Världsbyggarnas bedrägeri” (2001), som tyvärr är slutsåld, att namnet frimurarna kommer från de ”fria murarna” som byggde katedraler och slott på medeltiden och som infiltrerades av grupper som ville använda sig av de fria murarnas internationella organisation med loger m.m. för att få makt. De fria murarna började i början av 1540-talet på grund av ekonomiska skäl att ta in även ”passiva” medlemmar i sina loger, d.v.s. ”personer som inte var byggnadsarbetare, utan till exempel bankirer, köpmän, godsägare, adelsmän, magiker och vetenskapsmän” (Lina, s. 64). Jüri Lina har fördjupat sin forskning som han redovisar i Under Skorpionens Tecken (2013).
Mark Dice skiljer mellan ”stenmurarna”, som byggde katedraler och de fria murarna som ”byggde sitt intellekt” (s. 97).
Frimurarnas bibel Morals and Dogma (Moral och Trossatser), skrevs år 1871 av Albert Pike (1809-1891). Den beskriver frimurarnas filosofi och läses bara av ”hängivna frimurare”. Bland annat skriver Pike att ”Satan inte är en svart gud, utan negationen av Gud … det är inte en person, utan en kraft, skapad för det goda, men kan mycket väl representera ondska. Det är instrumentet för frihet eller den fria viljan. De (frimurarna) representerarar kraften … under den mytologiska och behornade Guden Pan; därav följer Sabbat, ”han-geten”, den uråldriga ormens bror och ljusbäraren” (min övers. av en svår mening, s. 99).
Mark Dice berättar att han talat med en frimurare av 32a graden som avslöjade att han dyrkade Lucifer, ljusbäraren, och han kritiserade de kristna för att de kunde dyrka en död man som hänger på ett kors (s. 99).

Enligt Mike Dice går det rykten om att Albert Pike även grundande Klu Klux Klan som strävade efter vit överhöghet i USA och som vi idag kopplar till de brinnande korsen och de vita huvorna.

Teosoferna
En mycket omtumlande information som Mark Dice kommer med – och som jag nyligen stött på i Daniel Estulins bok Tavistock Institute, är att teosofins grundare Madam Helena Blavatskys ideologi grundar sig i satanism och dyrkan av Lucifer. Jag undrar om de flesta teosofer själva är medvetna om det? I sin mest kända bok The Secret Doctrin (1888), på svenska Den hemliga läran (1893) menar hon att Satan befriade människan från Eden, för att människan skulle få utvecklas. ”Välsignad och helgad är namnet på Havas ängel – SATAN!” skriver Blavatsky.

Nazisterna inspirerades av Madam Blavatskys ockulta världsbild. Ett hemligt tyskt sällskap, Thulesällskapet, födde nazistpartiet och det opererade på många sätt som Skull & Bones gör i USA. Thulesällskapets logga var en svastika med en dolk framför (s. 68).

Mark Dice berättar att den teosofiske läraren och författaren Alice Bailey påstod att hennes böcker var dikterade telepatiskt från en entitet som hon kallade Master of Wisdom. Författaren har ett citat från en av Baileys böcker där hon menar att frimurarrörelsen kan utgöra en grund för makt och att det kan utgöra en träningsskola för kommande avancerade ockultister (s. 102).
Mark Dice berättar att många muslimer är kritiska till frimurarna eftersom ett av frimurarnas slutgiltiga mål är att återuppbygga Salomons tempel på dess ursprungliga plats i Jerusalem, där Al-Agsamoskén nu står. Den platsen betraktas både av muslimerna och judarna som deras religions heligaste plats.
År 1998 antogs en lag som tvingade polis, domare och andra anställda inom regeringen i Storbritannien att avslöja om de var frimurare eftersom man misstänkte att ”frimurarmaffian” agerande inom regeringen (s. 103). År 2014 läckte en intern utredning av Scotland Yard att ett kriminellt nätverk av frimurare kontrollerade polisorganisationen. Här kan jag i förbigående nämna att man i Norge larmade om riskerna med att så många inom rättsväsendet är frimurare.
Mark Dice betonar att det är viktigt att synliggöra att Adam Weishaupt år 1782 framgångsrikt infiltrerade frimurarorganisationen via kongressen i Wilhelmsbad i Tyskland, som då var den största och viktigaste sammankomsten för frimurare vid den tiden. Det var där han rekryterade medlemmar och supporters för sitt ”Illuminati Frimureri”, (”Illuminated Masonry”) (s. 104).

Andra hemliga sällskap
Ett annat sällskap som Mark Dice tar upp och beskriver är Skull & Bones Society, vid Yale University, som ju blivit känt för allmänheten genom att George Bush både den äldre och den yngre var medlemmar förutom många andra framstående och mäktiga personer inom amerikanska regeringen. Författaren har verkligen gjort research och nämner massor av namn.
Scroll and Key Society är ännu ett hemligt sällskap vid Yale. Wolfs Head är ett tredje vid Yale. Alla tre sällskapen rekryterar varje år femton nya medlemmar. Flera av de sällskap som författaren räknar upp har jag aldrig hört talas om, eller bara ytligt kommit i kontakt med så jag går inte in på dem utan hänvisar till boken. Det är The Knights Templar (Tempelherreorden), Belizean Grove, Seraphic Society, The Ordo Templi Orientis (Orden av Östens tempel), Jekyll Island Meeting (där Federeral Reserve planerades), The Zodiac Club och The Jasons.

Kommunismen
Intressant är att Mark Dice räknar in kommunismen som en rörelse i kapitlet om hemliga sällskap. Han refererar till författaren Gary Allan som skriver att

…kommunismen är inte en rörelse för de undertryckta massorna utan en rörelse
som skapats för att manipulera och användas av maktsökande miljardärer för att
utveckla kontroll över världen… först genom att skapa socialistiska regeringar i
olika nationer och sedan slå samman dem alla till en ‘Great Merger’, till en
allsmäktig värld, en socialistisk superstat, sannolikt under FNs ledning (s.
115).

Det var inte förrän Karl Marx och Friedrich Engels publicerade det Kommunistiska Manifestet år 1848 som ”kommunistkonspiratörerna”, som dittills hade ”opererat i hemlighet”, offentliggjordes och de kritiserade i princip allt som civilisationen byggde på, ”Gud, religionen, familjen, individen, friheten m.m.” (s. 117).

I juli 2000 hittade den amerikanske journalisten Alex Jones och hans kameraman in till lägret och filmade ceremonin, som han karaktäriserat som pseudo-hednisk ockult tillbedjan och ett ”missbruk av makt”. Man kan se dokumentären han gjorde på Youtube, om de mörka hemligheterna vid Bohemian Grove.
Mark Dice menar att filmen och bilderna är autentiska (s. 127).

Mark Dice berättar om de påståenden som florerar om att man i ritualerna vid Bohemian Grove utför sadistiska ritualer med barn och även människooffer. Författaren refererar till John DeCamps bok The Franklin Cover-up (1992) om pedofilin och de satanistiska övergreppen på barn inom amerikanska regeringen, militären, CIA m.m., då unga pojkar bland annat flögs till Bohemian Grove och till Vita Huset.

Council on Foreign Relations
Council on Foreign Relations, CFR, är ett mäktigt hemligt sällskap och Mark Dice beskriver det lite mer ingående. Det grundades år 1921 i Manhattan av överste Edward Mandell House som var president Woodrow Wilsons chefsrådgivare.
Mark Dice skriver att CFR var den drivande kraften bakom angreppet på Irak, som baserade sig på lögnen (s. 145) att Saddam Hussein höll på att bygga kärnvapen som han skulle angripa USA med. Lögnen avslöjades.
På en video som sprids på nätet erkänner Hillary Clinton beroendet av CFR: ”Jag är förtjust över att vara här i dessa huvudkvarter. Jag har ofta varit till som jag gissar ‘moderskeppet’ i New York City”. ”Moderskeppet” är CFR. Mark Dice menar att CFR har varit den drivande kraften bakom många politiker presidenter, som får instruktioner från CFR och sen sprider det vidare via mainstreammedia.
CFR driver agendan mot en ny världsordning, vilken inkluderar en världs-valuta. Illuminatis plan är att först etablera regioner och regionala valutor, för att successivt sammanföra regionerna och därmed också införa en internationell valuta, som eventuellt kommer att kallas Phoenix, och vara en digital elektronisk valuta. Fysisk valuta som mynt och sedlar kommer att försvinna, något vi tydligt känt av i Sverige, där bankerna numera inte hanterar kontanter och där allt fler företag, affärer, restauranger m.m. inte tar emot kontanter. När kontanterna försvinner kommer den globala valutan att kontrolleras av Världsbanken och dess allierade.
Enligt Riksbankslagen (1988:1385, kap.5, §1) är ”Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken … lagliga betalningsmedel”. Lagen har prövats av en privatperson och resultatet var att ”var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning”. Men – Regeringen planerar att på sikt ta bort kontan-terna. Planen är att betalningar i allt större utsträckning ska ske med kort för att så småningom ske via chip, inplantat i våra kroppar. Mark Dice menar att det är fullbordandet av en text som skrevs för över 2000 år sedan, Uppenbarelseboken i Bibeln och profetian om ”Mark of the Beast”, ”Odjurets tecken”.

Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett
märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan
att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den
som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är
666 (Uppenbarelseboken 13:16-18).

För många år sedan, när jag undervisade på Örebro universitet, berättade en kristen student att Odjurets märke redan fanns på alla varor.

Jag har hämtat två streckkoder från nätet. Jag valde två som har en tydlig sexa, vilket visas som två smala parallella streck. Titta sen i början, i mitten och i slutet på koderna. Det står inte en sexa, men det är två smala parallella streck, 666. Jag kan vara ute och cykla, men det var en intressant iakttagelse.

Bilderberggruppen
Naturligtvis tar Mark Dice även upp Bilderberggruppen, en av de allra mäktigaste grupperna i världen. Den bildades år 1954 på Bilderberg hotell i Oosterbeck i Holland på initiativ av prins Bernhard av Nederländerna. Den har sen dess sammankomster en gång om året på hemlig adress och är omringad av beväpnade vakter. Mark Dice berättar att för över 60 år har det varit i princip totalt tyst om gruppen och dess träffar, men den har under senare år avslöjats. Därför kan man idag till och med på Wikipedia hitta listor över de personer som påstås ha deltagit genom åren.
År 1958 avslöjade Willis Carto gruppen i ett nyhetsbrev, vilket sen inspirerade Jim Tucker, två decennier senare att fördjupa forskningen omkring gruppen. Jim Tucker kom att bli expert. Han spårade Bilderberggruppen från 1975 till sin död år 2013 när han var 78 år. Han skrev en bok, Jim Tucker’s Bilderberg Diary (2005), som innehåller hans iakttagelser under alla år.
År 2007 publicerades Daniel Estulins avslöjande bok Den sanna historien om Bilderberggruppen, som blev översatt till svenska år 2010.

År 1993 godkände presidenten för Wellesley College en ny regel efter det att han kontaktats av Bill Clintons White House. Regeln gällde att alla seniora avhandlingar som skrivits av en president eller första dam i USA skulle hållas ‘under lås och nyckel’. Regeln var tänkt att hålla allmänheten okunnig om den första damens, Hillary Rodham Clintons, starka band till den radikala marxistiska organisatören Saul Alinsky. Den 92-sidiga avhandlingen hade titeln ”There is only the fight…: An Analysis of the Alinsky Model.” (”Det finns bara kampen …: En analys av Alinsky-modellen”).
Avhandlingen blev avslöjad efter det att Clintons lämnade Vita huset och är nu publicerad online. Efter att även ha haft Barack Obama, en annan Alinskybeundrare, som president i 8 år, kanske man kan tycka att informationen om att det moderna demokratiska partiet är helt övertaget av ‘Alinskyiterna’ är gamla nyheter, men kopplingen mellan Alinsky och Hillary är speciell.

Han avslutar artikeln med konstaterandet: ”Sauls dotter har begripit allt”.
Genom att studera listan över deltagare vid Bilderberggruppens möten är det lätt att se att svenskar som hade eller senare fick betydande poster hade inbjudits till gruppen, exempelvis Carl Bildt (första gången 1992 men som sen varit en återkommande deltagare i flera år och som var statsminister 1991-1994), Tage Erlander (1962, statsminister 1946-1969), Olof Palme (1965, 1973, 1984, var statsminister 1969-1976 och från 1982 till 1986), Torbjörn Fälldin (1978, statsminister 1976-1978 och 1979-1982), Mona Sahlin (1996, vice statsminister 1994-95), Fredrik Reinfeldt (2006, statsminister 2006-2014), Anders Borg (2007 och 2013, finansminister mellan 2006 till 2014), Maud Olofsson (2008, för mellan till ), Jan Björklund (2009, liberalernas partiledare och vice statsminister från 2010 till 2014) och Stefan Löfven (2013, statsminister sen 2014). Centerpartiets partiledare Annie Lööf bjöds in i år, 2017. Vilka planer har Bilderberggruppen för henne?
Återkommande gäster är näringslivstoppar som Wallenberg, Bonnier med flera.

Andliga trossystem
I ett kapitel går Mark Dice in på de andliga trossystem som Illuminati omfattar. Han inleder kapitlet med att skriva att när människor får höra att Illuminati är satanister och dyrkar Lucifer så tror man inte på det, eftersom det är så långt ifrån vad folk i gemen kan ta till sig. Men, säger han, när man tar sig en närmare titt på vad Satanismen och Luciferianismen står för, så blir påståendet inte bara troligt utan även sannolikt (s. 165).
Han skriver att medan kristna, judar och många andra tror att de första människorna blev utdrivna ur Edens lustgård eftersom de var olydiga mot Gud genom att de följde Satans (ormens) råd och åt ett äpple av Kunskapens träd, så menar Illuminati ”och varje ockult rörelse, broderskap och hemligt sällskap” att Satan egentligen ”räddade Adam och Eva från Guds slaveri”. De menar att Gud hindrade mänskligheten från att utveckla sin sanna potential och ville hålla Adam och Eva fängslad i okunskap (s. 165).
Mark Dice skriver också att många religioner har en esoterisk, d.v.s. dold, hemlig sida, och en exoterisk, en öppen för massorna. Författarens redogörelse för dessa idéer är intressanta. Han menar att Illuminatis största hemlighet är tron att Satan är god, eftersom han i deras tro är den överordnade Guden, ”the superior God”.
Här kommer författaren åter in på teosofin och Madam Helena Blavatsky och hennes bok Den hemliga läran (1888) där hon enligt författaren skriver:

Således är Lucifer – den intellektuella upplysningens ande och tankens frihet – metaforiskt den ledande fyren, som styr människan att finna sin väg genom livets stenar och sandbankar, för Lucifer är Ordet, Logos, i sin högsta form.(s. 166, i min översättning. Jag hoppas jag tolkat korrekt.)

Och hon fortsätter: ”Lucifer är ett gudomligt och jordiskt ljus, den Helige Anden och Satan på en och samma gång …” (s. 167).
Satanisten Aleister Crowley sa att ”Ormen, Satan, är inte människans fiende, utan han som gjorde Gudar av vår ras genom att veta vad som är gott och ont. Han sa ‘Känn dig själv’ och undervisade om invigning, initiering. Hans emblem är Baphomet” (s. 167). Filosofin bakom satanismen är ”Gör vad du vill”, vilket även grundaren av Church of Satan, Anton LaVey, predikade. Vi kan göra vad vi vill eftersom vi är vår egen Gud (s. 169).
Mark Dice berättar att eftersom satanisterna inte tror på något liv efter detta eller på någon allsmäktig, allvetande Gud, så bryr de sig inte om någon gudomlig vedergällning för sitt agerande och det leder till att de kan agera grymt och hänsynslöst, eftersom de tror på tesen om den starkastes överlevnad, menar författaren (s. 170). Han menar också att Illuminati strävar efter att göra Satanismen till den nya världsreligionen, men att man håller det hemligt till dess att den nya världsordningen, New World Order, är genomförd.

Intressanta teman
Mark Dice tar upp ett antal intressanta, ögonöppnande och tankeväckande teman till belysning. Exempelvis nämner han Illuminatis ”double speak”, dubbla budskap, för att dölja sin verkliga agenda. Han nämner den Hegelianska dialektiken, med en tes (ett problem), en antites (en reaktion) och en syntes (en lösning). Man skapar ett problem, exempelvis med hjälp av False flags och ”terrorister” och nämner katastrofen som hände 9/11 med tvillingtornen i New York som ett exempel. Reaktionen blev då världens upprördhet och rädsla. Regeringen, militären m.fl. kunde då gå in med ”lösningen”, genom att börja kriga mot de muslimska länderna, vilket var avsikten från början.
Henry Kissinger sa på Bilderbergmötet i Evian, Frankrike, den 21 maj 1992:

Idag skulle amerikanerna bli upprörda om FN-trupper gick in i Los Angeles för att återställa ordningen, imorgon kommer de att vara tacksamma! Det här är speciellt sant om de fick höra att det fanns ett hot utifrån, vare sig det var verkligt eller bara propaganda om något som hotade vår existens. Då kommer alla folk i världen att vilja ha ett löfte av världens ledare att befria dem från detta onda. Det enda som alla är rädda för är det okända. När man presenterar detta scenario kommer de att välja att avstå ifrån garantin om de mänskliga rättigheterna för att deras världsregering ska tillgodose deras välbefinnande (min övers.).

Mark Dice menar att Henry Kissinger har varit involverad i nästan varenda stor organisation och frontgrupp som agerat för att driva fram den nya världsord-ningen (s. 174). Illuminatis agenda med att invadera Mellanöstern är ett led i att skapa New World Order. Författaren menar också att det inte är överraskande att dessa maktgalna, megalomaniska satanister kan ligga bakom terrorattacker för att få ändå mer makt och för att driva sin politiska agenda. Och det är lika lite överraskande, skriver han, att de flesta av dessa personer har kopplingar till ockulta sällskap som Skull & Bones, Frimurarna eller Bohemian Grove (s. 175).

Sexmagi
Ett osmakligt tema som Mark Dice tar upp är sexmagi (s. 176). De som ägnar sig åt detta tror att de genom hemliga sexuella ritualer kan uppnå förändrade medvetandetillstånd vilka aktiverar dolda metapsykiska krafter som är blockerade i psyket, i förhoppning om att utveckla Gud-lika förmågor.
Författaren betonar att om dessa aktiviteter genomförs av två vuxna personer som båda är överens så är det en sak som de själva bestämmer över. Men tyvärr så händer det ohyggliga saker, som är ”bortom all ondska”, som han skriver och varnar för att det han berättar är ”extremt störande” (s. 176), och det är det.
Bland annat berättar han om de vansinniga ritualer som genomförs i Afrika där man tror att sex med en flicka med albinism kan bota AIDS. Vissa sydafrikaner våldtar babies för att bli botade från AIDS. Mer än 67,000 fall av våldtäkter och sexuella övergrepp mot barn rapporterades år 2000.
En hårdrocksångare i ett band som kallade sig Lost Prophets fick 35 års fängelse för sexuella övergrepp på spädbarn i svartmagiska ritualer. Författaren berättar att flera kvinnor också sändes till fängelse för att de gav sångaren sina egna spädbarn för dessa ohyggliga ritualer (s. 177). Sångaren var en fan av Aleister Crowley, vilket många musiker är. Crowley skriver i sin bok Magick: In Theory and Practice (1913):

För det högsta andliga arbetet måste man därför välja det offer som har den största och renaste kraften. Ett manligt barn med perfekt oskuld och hög intelligens är det mest tillfredsställande och lämpliga offret (s. 177).

Jag skulle ha haft svårt att tro på alla dessa vidriga uppgifter om jag inte ägnat några par månader under vintern i år åt att läsa om pedofilnätverken i världen, något som blev stora nyheter efter presidentvalet i USA i november 2016, när läckta e-mail berättade om det pedofilnätverk som avslöjades omkring Hillary Clintons närmaste rådgivare, vilket kom att kallas Pizzagate. Jag skrev en artikel om vad jag läst. Mina studier kom att omfatta pedofilnätverk över hela världen inklusive satanistiska ritualer med små barn.
Som jag berättat ovan läser jag nu Cathy O’Briens bok om hennes extremt utsatta barndom och uppväxt som offer för ”mind control” inom ramen för USA:s och CIA:s experiment, i boken Trance Fromation of America – The True Life Story of a CIA Mind Control Slave. Hon berättar om det hon själv utsattes för och hur hon blev räddad och avprogrammerades.
Mark Dice berättar att dessa övergrepp på barn är en av Illuminatis djupaste och mörkaste hemligheter. Det är en perverterad form av den andliga lagen ”Law of Attracktion”, attraktionslagen, som populariserades i boken The Secret år 2006. Han nämner också Franklinskandalen om pojkar från en pojkby i Nebraska som togs till Bohemian Grov och blev ritualistiskt våldtagna och mördade i svartmagiska ritualer, något som beskrevs av John DeCamp i The Franklin Cover-Up (1992), vilken jag tidigare nämnt. Pojkarna blev även körda till Vita Huset där president Reagan och Bush den äldre utnyttjade dem sexuellt. Det publicerades i Washington Times år 1989.

Mark Dice berättar att visselblåsare i flera årtionden har berättat om övergrepp på barn av mäktiga politiker och affärsmän antingen för deras nöjes skull eller som en del i satanistiska ritualer inom hemliga sällskap, och han menar att detta även är ett ”mörkt moln” som hängt över katolska präster sen flera decennier (s. 179).

Transhumanism
Ett tema som Mark Dice också tar upp är transhumanism. Han menar att ett av de ultimata målen för Illuminati är att själva bli Gudar som det sista steget i deras utveckling, deras ”transcendence” (s. 181). Tanken är att uppnå odödlighet och vägen är att med hjälp av tekniken skapa detta. Ett medel är att byta ut hjärnor och kroppar mot mer effektiva datoriserade och mekaniska kroppar.
Transhumanisterna talar också om att en artificiell livmoder kan utveckla foster. En transhumanistisk filosof, Zoltan Istvan menar att man inom de närmaste 20 åren kommer att erövra förmågan till evigt liv.
Jag har sen 40 år tillbaka studerat den danske filosofen och vishetsläraren Martinus som menar sig ha fått kosmiskt medvetande och därför fått förmågan att ”se all världens kunskaper” och som ägnade sitt liv åt att skriva och berätta om vad han fått veta. Efter många års kritiska granskning av hans världsbild har jag anammat den som min ”sanning”. Jag häpnar och skräms därför inför de transhumanistiska idéerna. Enligt Martinus världsbild styrs existensen av ett antal andliga, psykiska naturlagar, lika ofrånkomliga som de fysiska natur-lagarna. Ett par av dessa är reinkarnationslagen, d.v.s. att vi alla – utan undantag – föds om och om och om igen i en evig utveckling och för varje livs lidandes-erfarenheter och kamp för överlevnaden i den fysiska världen, där det ”gör ont att tänka fel”, enligt Martinus, så blir vi alltmer kärleksfulla, alltmer empatiska och toleranta, alltmer förstående. En annan lag är karmalagen, som kan beskrivas som Guds pedagogik. Den innebär att vi enligt Bibeln får ”skörda det vi sått”, i detta och i tidigare liv. Genom dessa återvändande karmavågor får vi uppleva konsekvenserna av vårt handlande. Vi utvecklar successivt i liv efter liv empati, nästakärlek, tolerans och ödmjukhet inför allt levande.
Transhumanisterna, som är ateister, förstår inte att vi redan har evigt liv och de inser ändå mindre vilka konsekvenser de skapar för sig själva genom sin forskning och sina experiment. När jag läser om detta i Mark Dices bok skrev jag dessutom i kanten: ”Vilka experimenterar de på?” Vilka är offer för deras forskning? Forskare leker verkligen Gud. Det finns författare som tagit upp detta, men det blir en annan artikel.

Georgia Guidestones
Mark Dice nämner även de mystiska stenar som R.C. Christian, som är en pseudonym för en okänd person, betalade för att få uppresta i Georgia år 1980, Georgia Guidestones. Stenarna beskriver 10 ”budord” på flera olika språk. De är:

Håll människans population under 500 000 000 i ständig balans med naturen.

Utför reproduktion klokt – utveckla hälsa och mångfald.

Förena människan med ett gemensamt nytt språk.

Styr passion – tro – tradition – och alla sysslor med balanserat synsätt.

Skydda folk och nation med rättvisa domstolar och lagar.

Låt alla nationer styra sina lagar men lös dispyter i en världsdomstol.

Undvik obetydliga och värdelösa lagar och information.

Balansera personliga rättigheter med sociala skyldigheter.

Värdera sanning – skönhet – kärlek – i harmoni med evigheten.

Var inte en cancer på jorden – lämna utrymme för naturen.

Det första budordet innebär en skrämmande reducering av världens befolkning, vilket är mer än 90%. Enligt många artiklar och länkar på Internet så kan medlen för detta, förutom krig, vara giftiga läkemedel, gifter i mat och kläder, geoengineering (= ”chemtrails” i atmosfären), GMO, vaccinationer med mera.

Symbolism
Mark Dice beskriver i ett kapitel de symboler som Illuminati använder. Han skriver att ”symboler når djupt in i vårt psyke och vår själ och överför medvetet och omedvetet budskap och väcker känslomässiga responser” (s. 187). Han beskriver Solen, Pyramiden, Det allseende ögat, Ormar, Fenix, Ugglan, Skallar och korsade benknotor, Baphomet, Pentagrammet, Vinkeln och kompassen, Frihetsstatyn, obelisken vid Washingtonmonumentet och Cleopatras nål. Cleopatras nål kallas tre obelisker från Egypten som återupprests i London, Paris och New York.
Det finns många sidor på Internet som beskriver de symboler Illuminati och frimurarna använder i olika sammanhang, även handtecken.

Illuminati avslöjas
I ett kapitel presenterar Mark Dice ett antal familjer och personer som är medlemmar i Illuminati. Han menar att om man verkligen vill förstå vad Illuminati är, vad de gör, vad de planerar, vad de tror på, så är bästa sättet att studera dem själva. ”De kan inte alltid hålla tyst och ibland kan de inte låta bli att skryta med sitt ‘sitt stora arbete’” (s. 213). I samma kapitel presenterar han ett antal personer som studerat och avslöjat Illuminati.

Jag nöjer mig med att räkna upp några av de namn som författaren menar ingår i Illuminati och hänvisar till boken för närmare redovisning. Rockefeller-familjen, Bushfamiljen, Rothschildfamiljen, Henry Kissinger, J.P. Warburg, Zbigniew Brzezinski med flera. Till avslöjarna räknar han in Edward Snowden.

Författaren namnger också ett antal personer som han menar falskt berättat att de är ”ex-Illuminatimedlemmar”. Det syfte han menar att de har är att sälja böcker och föreläsningar. Källorna till deras kunskaper är endast inlästa kunskaper, menar han. Ett namn han nämner, Leo Zagami, som han kallar en bluff, anses av andra källor på nätet vara en trovärdig källa till information om Illuminati, vilket gör att jag blir något skeptisk till andra uppgifter som Mark Dice förmedlar. Det intressanta är också att Mark Dice, som tidigare nämnts, själv anklagas för att vara en bluff med liknande argument som han framför mot andra. En kritik som framförs är att han är ”kontrollerad opposition”. En fördel med detta är dock att det tvingar oss som läsare att förhålla oss kritiska och vaksamma mot uppgifter och dubbelkolla fakta.

Mark Dice kritiserar i slutet det han kallar ”slactivism”, ”slöfocksakti-vism”, d.v.s. oss som bara läser och skriver, men som i övrigt inte ”gör något”. ”Folk kan posta information hela dagarna om jordbävningsoffer som behöver hjälp, men om ingen lämnar sin dator eller stoppar undan sin mobil för att faktiskt göra något för att hjälpa dem, då är allt deras prat meningslöst”, skriver han (s. 309). Jag håller med, men med ålderns rätt (jag blir snart 76 år) så stannar jag vid datorn.

Oavsett om Mark Dice är kontrollerad opposition och bara är ute efter att sälja böcker och föredrag eller om han är en seriös sanningssökare, så är hans bok synnerligen faktaspäckad, läsvärd och lärorik. Samtidigt kan det vara klokt att läsa även andra böcker om Illuminati. Jag har läst Henry Makows böcker ILLUMINATI 2 – Deceit and Seduction (2010) och ILLUMINATI 3 – Satanic Possession (2014) och har haft möjligheter att göra jämförelser, vilket är rådligt när det gäller dessa viktiga och avslöjande teman. Vi behöver förstå vad som händer i världen, så vi inte bara blir en manipulerad, mindkontrollerad massa naiva ja-sägare och ”useful idiots” (”nyttiga idioter”, Lenins uttryck), som bara följer med strömmen. ”Det är bara döda fiskar som följer strömmen”.

Mer information på piahellertz.com /Bocker.htm

Myron Fagan exposes the Illuminati/CFR [1967] 2:32 ovan kan man ha som ljudbok

This 3x LP record set documents the activities of a secret society known as The Illuminati, and their New World Order.Mr. Fagan describes with documentary evidence how the ILLUMINATI became the instrument of the House of Rothschild to achieve a ”One World Government”.

VIDEOTIPS; ”NEW WORLD ORDER EXPOSED ” (Benjamin H Freedman) 2.29 man

”It is not the Jews, it is the Zionists they are not the same, and that said, it is not just the Zionists it is also the Jesuits, they are in it together. ..” citerar jag från kommentarerna och det verkar stämma utifrån det som kommer i nästa avsnitt om Jesuiterna, som det finns massor om.